Billedkunstlærer til Egedal Musik- og Kulturskole, deltidsstilling

27.05.24 | Stillingsopslag

Formålet med Billedkunstundervisningen er:

at lege og eksperimentere med viden og færdigheder om form, farver, materialer, stil og kunstneriske udtryk
at gennem øvelser, produktfremstilling og udstilling af værker udvikle elevers evner til at arbejde skabende, formidlende, reflekterende og sansende inden for en visuel begrebsverden
at samle elever i et interessefælleskab baseret på kreativitet og fordybelse, som stimulerer og inspirerer til at fremstille og udstille visuelle værker både individuelt og i samarbejde med andre

Stillingen er på minimum 10/37 timer. Stillingen besættes pr. 1. august 2024. Arbejdet fordeles over 39 uger, hvor selve undervisningen afvikles hen over 36 uger på 2-3 hverdage i eftermiddagstimerne, hvor du yderligere vil være en del af tværgående projekter og udstillinger samt være deltagende i møder med hele personalegruppen. Som Kulturskolelærer vil du blive ansat på individuelle vilkår. Løn vil være sammenlignelig med overenskomsten for musikskolelærere.

Hvad bliver du en del af?

En Musik- og Kulturskole der samarbejder bredt med andre organisationer, private og frivillige om at skabe forudsætninger for et givende musik– og kulturmiljø
En Musik- og Kulturskole med samarbejde i centrum med gode kollegaer
En Musik- og Kulturskole med kulturskolefag indenfor: Billedkunst, børnemusical, teaterkoncert (unge), filmskole, filmprojekt i 8. klasser i folkeskolen
En synlig organisation med kultur for udvikling og selvledelse
Et højt aktivitetsniveau med mange årlige koncerter og events

Hvad kommer du med?

En høj faglighed og kompetencer til at udvikle og afvikle pædagogiske læringsforløb i en holdform med op til 12-15 elever
En relevant uddannelse, kunsthåndværksmæssige færdigheder samt pædagogisk ballast og undervisningserfaring
Faglige kundskaber ift. kunstnerisk skaben og kunstneriske processer
Gode kommunikative færdigheder og en inkluderende tilgang til undervisning
En baggrund og uddannelse du mener kan matche denne stillingsbeskrivelse

Du må gerne have:

Erfaring med undervisning af grupper, workshops eller hold fra andet end musik– og kulturskoler
Kundskaber som projektleder
Lyst til og trivsel ved at arbejde selvstændigt i et defineret selvledelsesrum
Blik for tværgående samarbejder med andre fagligheder indenfor og udenfor Kulturskoleverdenen
En helt anden baggrund end dine kollegaer samt en lyst og evne til at samarbejde med dem

Læs mere om Egedal Musik- og Kulturskole på: https://www.egedalmusikogkulturskole.dk/

Selve ansøgningen må max. fylde 1 A4 side. CV og relevante bilag er derudover og i en anden (PDF) fil. Kun elektroniske (PDF) ansøgninger vil komme i betragtning.

I ansøgningen gør du rede for CV, uddannelse, tidligere relevant undervisningserfaring og din motivation for at søge stillingen.

Ansøgningsfristen er torsdag d. 20. juni 2024 kl 23.59.
Ansættelsessamtaler gennemføres med fysisk fremmøde tirsdag d. 25. juni 2024 i tidsrummet kl. 09.30 – 16.00 i Stenløse Kulturhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse

Spørgsmål vedrørende stillingen henvendes til Musik- og Kulturskoleleder Mikkel Benn, tlf: 7259 7882, Mikkel.Benn@egekom.dk

 

Søg stillingen her