Ekstra arbejdslegater til kunstnere i ny corona-aftale

28.10.20 | Nyheder

25 mio. kr. til arbejdslegater målrettet kunstnere, der er økonomisk udfordret under den aktuelle COVID-19-situation. For billedkunstnere er det et vigtigt og meget positivt punkt i den nye kulturpolitiske corona-aftale, som regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier indgik i aftes.

“Vi er utroligt glade for at politikerne har hørt vores opfordring om at give kunstnere mulighed for at fortsætte deres arbejde i den her svære tid,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

“Rigtig mange billedkunstnere falder desværre mellem stolene i de eksisterende corona-hjælpepakker, fordi de tjener for lidt til at være omfattet af ordningerne. De ekstra arbejdslegater, som nu lanceres, kan blive en afgørende hjælp for mange billedkunstnere, der pt. ikke har nogen indtægter, fordi opgaver er udeblevet eller aflyst og store dele af kunstmarkedet ligger stille. Arbejdslegaterne kan være med til at sikre, at vi også på den anden side af coronakrisen har et aktivt kunstliv,” siger han.

Øverst: Louise Haugaard Jørgensen: PENGEINFORMATIONER. Performance, 2019. Foto: Rine Rodin.

Arbejdslegater til alle kunstarter
Legaterne, som kommer til at blive uddelt i første halvdel af 2021, skal hjælpe til, at “kunstnere kan fortsætte deres arbejde og udfolde deres kunst også under Corona-restriktioner og gerne til nye målgrupper, der er forhindret i at deltage i kulturlivet på grund af Corona,” hedder det i en pressemeddelelse fra Statens Kunstfond.

Arbejdslegater skal gå til professionelle kunstnere inden for musik, scenekunst, billedkunst, litteratur, arkitektur, film samt kunsthåndværk og design. Det er endnu ikke fastlagt, hvor stor en del af de ekstra arbejdslegater, som vil kunne søges af billedkunstnere. Kriterier for de ekstra legater fastsættes nærmere i den kommende tid og offentliggøres på www.kunst.dk

Kunstfonden uddeler arbejdslegater hvert år for i omegnen af 100 mio. kr.

Corona-ordning for kunstnere forlænges
Den nye politiske aftale betyder også, at en lang række kompensationsordninger og hjælpepakker nu bliver forlænget frem til d. 31. januar 2021. Det gælder bl.a. Kulturministeriets kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst. Også Erhvervsministeriets ordninger for freelancere og selvstændige forlænges med den nye aftale.

Desuden indebærer aftalen bl.a., at der etableres et såkaldt ‘genstartsteam’, som med 50 mio. kr. i ryggen skal yde tilskud til nye corona-tilpassede kunst- og kulturformater.

Aktivitets- og foreningspulje for kulturlivet
Aftalepartierne er også enige om at videreføre aktivitetspuljen til kulturaktiviteter samt tilføre puljen yderligere 300 mio. kr. i perioden 1. november 2020 – 31. januar 2021. De nuværende kriterier for puljen fastholdes.

Følgende partier er med i aftalen: Regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet.

Læs mere
Om hele aftalen her