Evaluering af ‘Anbefalede minimumshonorarer’

01.09.22 | Nyheder

I 2020 indgik kunstnerorganisationerne (BKF, DBF og UKK) og Organisationen Danske Museer en aftale om anbefalede minimumshonorarer for kunstneres udstillinger på museer i Danmark. For at sikre, at aftalen fungerer efter hensigten, evaluerer vi den nu.

I BKF har vi i lighed med de andre kunstnerorganisationer i dag udsendt et link til et evalueringsskema til vores medlemmer. Vi håber, at flest mulige vil give sig tid til at deltage i evalueringen. Svarene er naturligvis anonyme og behandles med fortrolighed.

Hvis du som medlem ikke har fået mailen, kan du prøve at tjekke dit spamfilter.

(Opdatering fredag den 2. september: Ovenstående undersøgelse må ikke forveksles med en igangværende Politiken-undersøgelse, der er sendt ud til en mindre del af BKF’s medlemmer, og som handler delvist om honorarer, men derudover blandt andet om nepotisme og sort arbejde. BKF har ikke ønsket at medvirke eller bidrage til denne undersøgelse.)