Vi har alle ansvar for at forebygge seksuelle krænkelser i kunstlivet

Vi har drøftet indsatsen mod seksuelle krænkelser i kunstlivet på et branchemøde 29. august 2018, og vi er enige om at arbejde for at :

Alle skal kunne gå trygt på arbejde eller på uddannelse i dansk kunstliv. Uanset om man er udstillende kunstner på et galleri, en kunsthal eller et museum, ansat i en kunstnerisk virksomhed eller på en kunstinstitution, studerende på et kunstakademi eller elev på en kunsthøjskole.

At der hos alle aktører i kunstbranchen findes eller udarbejdes brugbare og konkrete politikker, der forebygger, at seksuelle krænkelser på arbejdspladsen kan opstå.

At aktørerne i kunstbranchen videndeler med hinanden inden for området, så adfærdspolitikker eller gode erfaringer med seminarer eller lignende kan virke som inspiration for andre aktører og holde den vigtige samtale i gang i den samlede branche.

Underskrivere: 

 

 

BKF’s anbefalinger
BFK opfordrer alle aktører i kunstbranchen, som ikke allerede har gjort det, til at udforme en klar politik i forhold til at forebygge seksuelle krænkelser, med afsæt i arbejdstilsynets vejledning.

Særligt punkt 5 om forebyggelse og punkt 5.1 med konkrete initiativer i Arbejdstilsynets vejledning er direkte anvendelig. Der er naturligvis forskel på kunstlivets organisationer, institutioner og virksomheder, så retningslinjerne skal tilpasses individuelt.

BKF anbefaler desuden, at alle ledere i kunstlivet vurderer, om der er behov for at arbejde yderligere med kulturændringer eller uddannelsesinitiativer i deres respektive organisationer.

På Billedkunstnernes Forbunds hjemmeside er samlet link til dokumenter, der kan bruges som inspiration i udarbejdelsen af organisations- institutions- og virksomhedspolitikker om seksuelt krænkende adfærd. Forbundet står også til rådighed med vejledning i forhold til proces og udformning af konkrete politikker og retningslinjer på området.