Finanslovsforslag fortsætter besparelser på kulturen

04.09.18 | Nyheder

Kulturen får 57 mio. kr. mere på regeringens finanslovsforslag for 2019, men udspillet rummer ingen tiltag for skabende kunstnere. Samtidig fortsætter det såkaldte omprioriteringsbidrag på to procent, som de seneste år har presset kulturlivet. To procents-besparelserne bør droppes helt, hvis vi også fremover vil have kunstuddannelse af høj kvalitet og et velfungerende kunstliv, mener Billedkunstnernes Forbund.

Ingen tiltag rettet direkte mod skabende kunstnere, men til gengæld 57 mio. kr. mere i 2019 til bl.a. kulturbærende institutioner, kulturel dannelse og talentudvikling.
Det er, hvad regeringen foreslår på finanslovsforslaget på kulturområdet, som kulturminister Mette Bock (LA) offentliggjorde sidste uge.

Samtidig fortsætter det såkaldte omprioriteringsbidrag, som indebærer, at alle statslige institutioner skal spare to procent årligt på driften. Det betyder, at kulturen samlet set får færre midler fra 2020, fremgår det bl.a. af en analyse i det kulturpolitiske webmagasin Søndag Aften. Udviklingen bekymrer Billedkunstnernes Forbund:

”Finanslovsforslaget rummer gode tiltag på kulturens område, men det er problematisk, at museer og kunstuddannelser stadig skal spare to procent årligt på driften. Efter seks år med omprioriteringsbidraget er der efterhånden skåret helt ind til benet på institutionerne,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund.

Styrk kunst og uddannelse
To procents-besparelserne har konsekvenser både for udviklingen af dansk kunstliv og for de enkelte kunstneres arbejdsvilkår, mener Billedkunstnernes Forbund.
”Vi ser desværre ofte, at billedkunstnere ikke får ordentligt honorar, når økonomien er presset i kulturlivet,” siger Nis Rømer.

Regeringen lægger op til at tilbageføre omprioriteringsbidraget til kultur- og uddannelsesområdet fra 2022. Men Billedkunstnernes Forbund opfordrer oppositionen og Dansk Folkeparti til i de kommende måneders finanslovsforhandlinger at presse på for, at to procents-besparelserne på kultur og uddannelse afskaffes helt.

”Det er en rigtig dårlig idé at fortsætte besparelserne på kultur og uddannelse. Lad os i stedet se en helhjertet investering i udviklingen af kunst og viden. Det er et grundstof i det, vi lever for, og det, vi skal leve af i fremtiden,” siger Nis Rømer.

Øverst: BKF-debat på Kulturmødet Mors 2018 med titlen ‘Hvad skal kunstnere leve af i fremtiden?’ Foto: Jakob Dall.