Nyt kulturudspil vil styrke kunstneriske uddannelser

23.08.18 | Nyheder

De kunstneriske uddannelser er med i det udspil, kulturministeren har præsenteret i dag, og som i alt foreslår at afsætte 400 mio. kr. til kultur fordelt over de næste fire år. ”Det er positivt og vigtigt, at de kunstneriske uddannelser får tilført udviklingsmidler. De er fundamentet for udviklingen af det kulturliv, der binder os alle sammen,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund.

Museer, teatre, landsdelsorkestre og de statslige kunstneriske uddannelser er nogle af de indsatsområder, som regeringen vil investere i, oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse.

I alt afsætter regeringen i sit 2019-Finanslovsforslag 400 mio. kr. til en lang række forskellige kulturområder henover de næste fire år. Forslaget indebærer bl.a., at der afsættes i alt 40 mio. kr. til de statslige kunstneriske uddannelser. Midlerne skal bruges til et løft af undervisningen – f.eks. ved at opjustere antallet af professorer.

De statslige kunstneriske uddannelser er: Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole og Den Danske Filmskole.

”Det er meget positivt og vigtigt, at de kunstneriske uddannelser får tilført udviklingsmidler. De er fundamentet for fremtidens talent og for udviklingen af det kulturliv, der binder os alle sammen,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund. Foto: Scanpix.

Husk provinsakademierne
BKF har gennem lang tid arbejdet på at udvikle og styrke de kunstneriske uddannelser, med særligt fokus på akademierne.

”Vi oplever stor lydhørhed og en konstruktiv dialog, senest ved vores møde med kulturministeren onsdag i denne uge om de kunstneriske uddannelser,” siger Nis Rømer, der ser frem til en fortsat tæt dialog med ministeriet om udvikling af uddannelseskvalitet, også på de to kunstakademier i Aarhus og Odense, som ikke er statslige, og som derfor ikke er omfattet af det aktuelle udspil.

”Der er brug for også at give et løft til provinsakademierne, så hele landet kommer med. Samtidigt bør den kunstneriske specialisering på akademierne fordybes nationalt,” siger han.

Midler til social kunst
Regeringens forslag rummer også en pulje på 20 mio.kr. til arbejdet med kunst og kultur i udsatte boligområder. Det hilser Billedkunstnernes Forbund velkomment:

”Vi er glade for det fokus, der kommer på kunst i udsatte boligområder. Det kan være en start på en vigtig indsats for at udligne social ulighed, også når det kommer til kultur,” siger Nis Rømer.

Regeringens samlede Finanslovsforslag for 2019 offentliggøres 30. august og skal derefter forhandles på plads med Folketingets partier. Regeringens udspil ændrer ikke ved, at kulturlivet fortsat er pålagt at spare to procent om året – det såkaldte omprioriteringsbidrag.

Sådan fordeles pengene i regeringens kulturudspil:

Kommende reformtiltag på museums- og scenekunstområdet:

•Der øremærkes i alt 30 mio. kr. i 2020-2022 til en kommende reform på museumsområdet. Dertil afsættes desuden i alt 33 mio. kr. i 2019-2022 til en udviklingspulje for scenekunsten, der vil blive tænkt ind i en kommende reform på området.

•De nationale kulturbærende institutioner styrkes.

•Publikumsudvikling, bevaringsopgaver og forskning opprioriteres på en række af de nationale kulturinstitutioner. 89,5 mio. kr. afsættes i perioden 2019-2022.

Kultur for børn og unge:

•Initiativet ‘Kend dit land’ til elever fra 4. klasse. 72,9 mio. kr. afsættes til initiativet.

•Kunstneriske uddannelser skal styrkes.

•Der bevilliges 40 mio. kr. til de statslige kunstneriske uddannelser.

Kunst og kultur i udsatte boligområder:

•Der afsættes i alt 20 mio. kr. i 2019-2022 med henblik på, at kultur og kunst kan spille en større rolle i udsatte boligområder.

Bedre forskning og muligheder for handicappede:

•Der afsættes i alt 63 mio. kr., der bl.a. skal styrke Det Kgl. Biblioteks samarbejde med universiteterne og give bedre muligheder for at stille viden til rådighed for forskningen.

•Bevillingen til Nota, der stiller litteratur til rådighed for blinde, svagtseende og ordblinde, øges.

Danske teatre og orkestre styrkes:

•I alt 15 mio. kr. øremærkes til landsdelsorkestrene.

•Samtidig afsættes i alt 12 mio. kr. til landsdelsscener.

Kilde: Kulturministeriet.

Foto, øverst: Anu Ramdas, Det Kgl. Danske Kunstakademi 2018.