Expired: Før reform af statens kunststøtte – billedkunstpuljer slås sammen

16.09.13 | Nyheder

Billedkunstpuljerne: Ny struktur, samme søgemuligheder

Billedkunstnere og udstillingssteder, der søger midler i Statens Kunstråds billedkunstpuljer her i efteråret, skal være opmærksomme på, at flere puljer er blevet slået sammen og har fået nye navne. Men man kan stadig søge de samme midler til de samme formål som hidtil.

Det fortæller Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse om ansøgningsvilkårene på billedkunstområdet i månederne op til, at reformen af den statslige kunststøtte træder i kraft 1. januar 2014.

Ny struktur for kunststøtten

Reformen af kunststøtten betyder først og fremmest, at Statens Kunstråd nedlægges og al kunststøtte samles i Statens Kunstfond.

Billedkunsten mister med reformen to selvstændige udvalg: Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg og Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i Det Offentlige Rum.

Og allerede nu, forud for ansøgningsfristen 15. oktober 2013, er flere puljer under Statens Kunstråds Billedkunstudvalg og Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg blevet slået sammen, oplyser Kulturstyrelsen.

Sammenlægningen af puljerne er først og fremmest sket for at gøre det lettere at søge puljerne, lyder det fra styrelsen:

Indtil nu har ansøgerne i en række situationer skulle indsende flere særskilte ansøgninger til de samme formål. Hvis et udstillingssted fx har søgt støtte til at udstille udenlandsk kunst i Danmark, har man skulle indsende to separate ansøgninger til hver sin pulje for at få støtte til hhv. udstillingsudgifter og den udenlandske kunstners rejse og ophold.

På samme måde har danske kunstnere med ønske om at udstille i udlandet skullet indsende to separate ansøgninger til hver sin pulje for at få støtte til hhv. produktion og rejse/ophold. Ansøgningerne er derefter blevet behandlet af to forskellige udvalg.

Ansøgninger samles et sted

Med den nye struktur kan man som ansøger samle alle aktiviteter, der vedrører samme projekt, i én ansøgning, som kun behandles i ét udvalg.

Læs om puljen ‘Produktion, udstilling og formidling’, klik her…

Formand Jette Gejl Kristensen, Statens Kunstråds Billedkunstudvalg og Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg siger:

“For mig har det været vigtigt at gøre op med de uhensigtsmæssigheder, der lå i den gamle opdeling i puljer. Som ansøger ville jeg selv foretrække, at jeg så vidt muligt kunne samle relaterede aktiviteter i en enkelt ansøgning. Det er den primære grund til, at vi har valgt at lægge puljerne sammen. Samtidig har vi i udvalgene været bekymrede for den helt lavpraktiske udfordring, der ville opstå, hvis et enkelt udvalg fremover skulle overkomme alt det arbejde, to udvalg tidligere har taget sig af. Puljesammenlægningerne vil forhåbentlig få mængden af ansøgninger til at falde, så det kommende udvalg ikke drukner i ansøgninger, men også får tid til at være visionære”.