Folketingsvalg 2019: Billedkunsten på dagsordenen

30.04.19 | Nyheder

Hvad vil Folketingets partier arbejde for på billedkunstområdet efter næste valg? Det spørger BKF kulturordførerne om i tiden op til Folketingsvalget. Her er Det Radikale Venstres og Alternativets svar.

Rasmus Nordqvist (Å), kulturordfører for Alternativet:

Kunst og kultur skal løftes med en milliard

Bruger staten for lidt, for meget eller tilstrækkeligt på kulturområdet?

Rasmus Nordqvist: Alternativets holdning er, at der bruges for lidt på kultur – både økonomisk og politisk. Vi ønsker at gøre kultur til et langt mere centralt politisk område, men også et tværpolitisk område, da kulturen også har potentiale inden for andre områder, f.eks. sundhed, miljø og integration. Samlet set foreslår vi, at kunsten og kulturen løftes med en ekstra milliard om året.

Rasmus Nordqvist

Hvad er det vigtigste for dig at arbejde for på billedkunstområdet?

Rasmus Nordqvist: At skabe gode vilkår for kunstnere og øge borgernes muligheder for at opleve og møde billedkunsten i hverdagen.

Det handler bl.a. om at inddrage kunstnere i offentligt byggeri, ikke blot som udsmykning, men som en del af tænkningen, når der projekteres. Men det handler også om at skabe bedre muligheder for kunsten i samfundet, eksempelvis ved at huskunstnerordningen bredes ud, så den kan bruges af alle offentlig og private organisationer og virksomheder.

Hvis det statslige kunstcirkulære blev ført up to date, ville langt flere borgere i hele landet møde billedkunsten i hverdagen. Billedkunstnernes Forbund foreslår derfor, at cirkulæret udvides, så det også omfatter kommunerne og alle statslige aktieselskaber. Desuden bør den andel af håndværkerudgifterne, som cirkulæret forpligter bygherrer til at afsætte til kunstnerisk udsmykning, sættes op fra 1, 5 procent til 2 procent. På den måde ville der komme mere kunst i det offentlige byggeri, og billedkunstneres arbejdsmarked ville blive større. Hvad mener dit parti om det forslag?

Rasmus Nordqvist: Det lyder som et fornuftigt forslag, men det er vigtigt, at kunstnerne ikke ”bare” kommer ind i slutningen af projektet, men faktisk involveres langt tidligere, så den billedkunstneriske metode og tænkning bliver del af byggerierne.

Alt for mange kunstnere arbejder gratis i forbindelse med udstillinger. Skal statsstøttede udstillingssteder forpligtes til at betale honorar til udstillende kunstnere?

Rasmus Nordqvist: Ja.

Musikskolerne har deres egen lovgivning og er på Finansloven. Det gælder ikke for landets ca. 100 billedskoler, der drives på usikre kommunale og private midler. Skal billedskolerne, der årligt tilbyder billedkunstneriske aktiviteter for over 17.000 børn og unge, ligestilles med musikskolerne?

Rasmus Nordqvist: Alternativet ønsker at skabe egentlig kulturskoler i hele landet. Det kan være svært for den enkelte kommune at løfte en opgave med både, kunst-, musik og dramaskoler, så vi så gerne, at flere gik sammen om opgaverne og at styrke og forbedre kunst- og kulturtilbuddene til børn.

De fleste erhverv har arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, det har kunstnere ikke. Vil dit parti være med til at give billedkunstnere bedre efteruddannelsesmuligheder?

Rasmus Nordqvist: Ja, gerne. Uddannelse er ikke noget, man kun skal gøre på et tidspunkt i sit liv. Tværtimod er uddannelse noget, vi mennesker skal have mulighed for at benytte os af hele livet, så vi løbende kan udvikle os, blive dygtigere og få nye kompetencer. Det gælder for så vidt alle mennesker, men selvfølgelig også billedkunstnere.

For nylig viste en stor undersøgelse, at billedkunstnere udgør en absolut lavindkomstgruppe. Hvad mener dit parti der fra politisk hold kan gøres for at forbedre kunstnerøkonomien?

Rasmus Nordqvist: Man kan f.eks. arbejde for en bedre huskunstnerordning og ordentlige honorarer – og så er det helt afgørende for Alternativet, at de årlige nedskæringer på området stoppes, og at kunsten og kulturen i stedet tildeles flere midler.

De færreste kunstnere har råd til en pensionsordning. Går dit parti ind for at indføre kunstnerpension?

Rasmus Nordqvist: Det er en spændende ide. Jeg har ikke hørt om før, men det synes oplagt.


Radikale vil forpligte museer til at betale kunstnerhonorar

Marianne Jelved

Marianne Jelved, kulturordfører for Det Radikale Venstre (B)

Bruger staten for lidt, for meget eller tilstrækkeligt på kulturområdet?

Marianne Jelved: Staten bruger for lidt på kulturområdet.

Hvad er det vigtigste for dig at arbejde for på billedkunstområdet?

Marianne Jelved: At der købes meget mere billedkunst. Vil gerne lave kampagner for det. Gerne sammen med den bevægelse, der er i gang i Danmark om kultur og sundhed.

Hvis det statslige kunstcirkulære blev ført up to date, ville langt flere borgere i hele landet møde billedkunsten i hverdagen. Billedkunstnernes Forbund foreslår derfor, at cirkulæret udvides, så det også omfatter kommunerne og alle statslige aktieselskaber. Desuden bør den andel af håndværkerudgifterne, som cirkulæret forpligter bygherrer til at afsætte til kunstnerisk udsmykning, sættes op fra 1, 5 procent til 2 procent. På den måde ville der komme mere kunst i det offentlige byggeri, og billedkunstneres arbejdsmarked ville blive større. Hvad mener dit parti om det forslag?

Marianne Jelved: Det er Det Radikale Venstre positiv over for. Vi har afsat ekstra 200 mio. kr. i vores forslag til prioriteringer til kulturbudgettet for Danmark.

Alt for mange kunstnere arbejder gratis i forbindelse med udstillinger. Skal statsstøttede udstillingssteder forpligtes til at betale honorar til udstillende kunstnere?

Marianne Jelved: Ja, selvfølgelig. Det var jeg talsmand for som kulturminister, at alle udstillinger skulle honorere kunstnerne for ophængning mm., da jeg opdagede, at jeg havde åbnet en kunstudstilling, hvor kunstnerne ikke fik noget.

Musikskolerne har deres egen lovgivning og er på Finansloven. Det gælder ikke for landets ca. 100 billedskoler, der drives på usikre kommunale og private midler. Skal billedskolerne, der årligt tilbyder billedkunstneriske aktiviteter for over 17.000 børn og unge, ligestilles med musikskolerne?

Marianne Jelved: Ja, det bør de blive.

De fleste erhverv har arbejdsgiverbetalt efteruddannelse, det har kunstnere ikke. Vil dit parti være med til at give billedkunstnere bedre efteruddannelsesmuligheder?

Marianne Jelved: Det vil jeg gerne drøfte med Billedkunstnernes Forbund. Og i den forbindelse få en afklaring af, hvem arbejdsgiveren er.

For nylig viste en stor undersøgelse, at billedkunstnere udgør en absolut lavindkomstgruppe. Hvad mener dit parti, der fra politisk hold kan gøres for at forbedre kunstnerøkonomien?

Marianne Jelved: At der købes mere kunst. Se foregående spørgsmål-svar.

De færreste kunstnere har råd til en pensionsordning. Går dit parti ind for at indføre kunstnerpension?

Marianne Jelved: Det har vi ikke drøftet. De fleste selvstændige har ansvar for deres egen pension.


BKF sætter billedkunsten på politikernes dagsorden

Hvad er partiernes politik på billedkunstområdet? Hvilke visioner har de for kunstens rolle i samfundet og hvad vil de gøre for at forbedre kunstnernes arbejdsvilkår? Læs svar fra flere kulturordførere i BKF’s valgoptakt:

Billedkunsten på dagsordenen – Mogens Jensen (S) og Bertel Haarder (V)

Billedkunsten på dagsordenen – Alex Ahrendtsen (DF) og Jacob Mark (SF)