Fondenes strategier skal balancere med kunstens behov

02.10.23 | Nyheder

“Som kunstnere er vi vant til at bruge store mængder af tid på at søge støtte, for virkeligheden er, at vi som oftest er afhængige af fondsmidler til at skabe udstillinger i landets kunstinstitutioner, realisere kunst i det offentlige rum, udvikle værker og metoder, forske med mere. Men hvor meget skal vi skele til fondenes ønske om, at deres hensigter afspejles i de projekter, institutioner og kunstnere, som fondene støtter?”

Læs BKF’s forperson Marie Thams’ indlæg i Altingets temadebat om forholdet mellem fonde og kulturliv.