Gode allierede

30.11.21 | Billedkunstneren

Leder i fagbladet Billedkunstneren #4 2021

Nis Rømer. Foto: Sofie Amalie Klougart/BKF.

Af Nis Rømer, forperson for Billedkunstnernes Forbund (BKF)

Når samfundets balancer skal justeres, kan diskussionerne gå højt. I den proces skal vi huske at være hinandens gode allierede på tværs af alder, køn, identiteter og oprindelse.

Det handler om at se det fælles og stå sammen om det, der forener os: Vi vil se kunst og kultur, der afspejler den verden, vi er en del af, og hvor alle har lige muligheder. Vi vil se en verden, der er mere farvestrålende og hvor vi alle kan være dem, vi er.

BKF’s bestyrelse har netop vedtaget en politik for ligestilling og mangfoldighed i kunstlivet. Det er en dagsorden, vi har forfulgt intensivt gennem en årrække. Nu går vi selv forrest, også for at kunne inspirere og skubbe til andre i kunstverdenen. Vi anbefaler alle kunstens institutioner at lave lignende politikker, så vi kan holde hinanden op på de gode intentioner og fejre, når vi skaber fremgang.

I relation til en anden af tidens vigtigste dagsordener; klimaet, har BKF holdt en vellykket paneldebat med nøglepersoner fra kultur- forsknings- og erhvervsliv. Vi lagde grund til gode samarbejder, handlinger og politikker.

Geolog Minik Rosing pointerede, at kunstens rolle også kan være at se og formidle skønheden i verden og naturen på ny. Det mindede mig om, at kunsten i sig selv kan være en vej til at genfortrylle verden og skabe et samfund, der er tættere på naturen og vores egen biologi. Et sanseligt samfund, hvor dufte, rifter på benet fra grankrattet, skønheden i storbyen, kulturlandskaberne og naturen fylder mere end vores digitale liv. Den dybe sansemæssige forbundethed med naturen og forundring over verden er en stærk vej til handling.

BKF har også engageret sig i debatten om kunstneriske uddannelser: Tidligere kulturminister Joy Mogensen nedsatte sidste år et udvalg for reform og udvikling af de kunstneriske uddannelser. Vi deltog i et branchemøde på filmskolen med udvalget, hvor vi anbefalede selvstændige bestyrelser, men også at der følger penge med til opgaven, og at man ser på den samlede styring, så der ikke kommer for mange råd og nævn.

Jeg tror, mere selvstyre kan give større lyst til at eksperimentere og udvikle skolerne. Det må bare ikke være på bekostning af kvalitetssikring. Alle studerende skal have den gode uddannelse, de har krav på. Akkrediteringsprocessen er lavet til større institutioner som universiteter, men den bør skaleres, så den passer til de kunstneriske uddannelser.

Endelig påpegede jeg, at der skal være ret og pligt til efteruddannelse for underviserne, så undervisningskvaliteten løbende styrkes. Det var en god debat, hvor der blev lyttet, og vi ser frem til udvalgets rapport og den politiske debat, der følger.

BKF har på en konference på Børsen været i dialog med Dansk Erhverv, Kommunernes Landsforening og andre gode parter om et udspil til et kunstens og kulturens analyseinstitut. Jeg påpegede, at der manglede mere fokus på kunstnernes sociale og økonomiske vilkår i udspillet, at mangfoldighed og ligestilling skulle have sin egen plads i analysearbejdet, og at man skulle være metodemæssigt nysgerrig og ikke bare kopiere Idrættens Analyseinstituts metoder, men bruge den refleksivitet og nysgerrighed, der er i kunsten. Det var input, der blev taget godt imod. Nu er det lagt over til politisk forhandling i Folketinget, hvor vi håber, der kan skaffes midler og opbakning.

Jeg forlader posten som forperson for Billedkunstnernes Forbund efter seks spændende og lærerige år. Det er det længste, man kan sidde efter vore vedtægter. Vi har fået lavet en honoraraftale med museerne, styrket efteruddannelse og har styret gennem corona til nu. De studerende er blevet bedre organiseret, vi har lavet dimittendnetværk og udstillingsordning og meget andet.

BKF har også fået markant flere medlemmer. Vi er nu næsten 2.000 og står som et af de vigtigste kunstneriske forbund i Danmark. Vi står stærkere og vi står samlet. Det er på alle måder en kollektiv bedrift fra medlemmer, sekretariat, bestyrelse og politiske og kulturelle venner og allierede. Tak til alle for en kæmpe indsats, det har været en fest!

Og et kæmpe tillykke til BKF’s nye forperson Marie Thams, tag godt imod hende! Der er stadig masser at tage fat på, for kunstnernes arbejdsvilkår er langt fra gode nok. Men jeg er overbevist om, at vi er på rette vej. Tak for tilliden – og god vind til jer alle og til vores fælles forbund!

Øverst: Fra møde i netværket Kunst og Kultur i Balance, der arbejder for at sikre diversitet i kunst- og kulturlivet. Netværket er initieret af Snyk og en række andre kunstnerorganisationer, herunder Billedkunstnernes Forbund. Foto: Malene Henssel.

Se også: Decemberudgaven af Billedkunstneren er udkommet