Godt nyt for kunstnernes arbejdsmarkedsvilkår

25.04.17 | Nyheder

Måske er der endelig udsigt til en løsning for de mange kunstnere, der i dag kommer i klemme pga. et forældet dagpengesystem, hvor man enten er lønmodtager eller selvstændig.

I et nyt forslag, offentliggjort af en arbejdsgruppe under Beskæftigelsesministeriet i dag, tæller alle former for arbejdsindkomst med – uanset beskæftigelsesform. Forslaget giver dermed alle samme sikkerhedsnet i forbindelse med tab af arbejdsindkomst.

Det kan få stor betydning for kunstnere, der ofte er beskæftigede som både freelancere, selvstændige og honoraraflønnede.

“Det er glædeligt, at vi nu endelig har fået et konkret forslag, der tager højde for kunstneres arbejdsvilkår,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

“Jeg håber, Beskæftigelsesministeren og politikerne på Christiansborg vil bruge arbejdsgruppens anbefalinger og snarest indgå forlig om et nyt dagpengesystem, så det kan komme de mange såkaldt atypisk ansatte – bl.a. kunstnerne – til gode,” siger Nis Rømer.

Forandret arbejdsmarked

Fleksible og flere forskellige beskæftigelsesformer præger ikke kun kunstneres, men også mange andre faggruppers arbejdsvilkår på nutidens og ikke mindst fremtidens arbejdsmarked. Her arbejder mange periodevis som freelancere, projektansatte og f.eks. indehavere af selvstændig enkeltmandsvirksomhed.

Kunstnere har presset på

Det nuværende dagpengesystems stive opdeling mellem lønmodtagere og selvstændige har længe skabt problemer for atypisk ansatte, bl.a. kunstnere. Det har BKF og de øvrige kunstnerorganisationer arbejdet for at få ændret.

Mere om rapporten

Arbejdsgruppen bag rapporten ‘Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked’ består af et embedsmandsudvalg med repræsentanter fra Finansministeriet, Skatteministeriet og Beskæftigelsesministeriet, samt en følgegruppe med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Læs arbejdsgruppens rapport på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside, klik her…

Gå til temaoversigt med BKF’s artikler om kunstneres arbejdsmarkedsvilkår, klik her…