Høringssvar fra BKF til forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning

12.09.23 | Nyheder

Billedkunstnernes Forbund er imod regeringens forslag om at indføre en ny bestemmelse i straffelovgivningen – § 110 e, stk. 2 – der vil kriminalisere utilbørlig behandling af genstande, der har væsentlig religiøs betydning for et trossamfund.

Ytringsfrihed er en hjørnesten i ethvert demokrati. Enhver borger skal have mulighed for at udtrykke sine tanker, overbevisninger og meninger uden frygt for censur eller forfølgelse. Ytringsfrihed indebærer også, at enhver har ret til at udtrykke sig kritisk om den verden som omgiver os, herunder også om religioner og religiøse genstande.

Ytringsfriheden er afgørende for at beskytte individets ret til selvudfoldelse og selvbestemmelse, og vi mener, at regeringens forslag har konsekvenser for den frie ytring, der rækker langt ud over regeringens oprindelige intentioner om at stoppe koranafbrændingerne. Med forslaget lykkes man ikke med at skelne mellem kunstneriske udtryk og chikane eller bevidst krænkelse af andre. Vi er alle lige for loven.

Regeringens lovforslag har konsekvenser for alle landets borgere, men det er oplagt, at forslaget har en særlig betydning for den kunstneriske frihed, altså frihed til at skabe kunstværker af og med den verden som omgiver os. Kunstnere behandler, udfordrer og undersøger samfundsmæssige spørgsmål i deres værker. Kunsten er med til at udvikle samfundet og skaber en berøringsflade mellem for eksempel individets levede erfaring og magtinstitutioner, såsom religioner.

Vi er bekymrede for lovforslagets begrænsning af ytringsfriheden, der også vil få alvorlige konsekvenser for kunstens rolle i samfundet.

Med venlig hilsen

Marie Thams
Forperson for Billedkunstnernes Forbund

 

Læs udkast til lovforslag her

 

Foto øverst: Colourbox