Hvordan kan kunsten bidrage til en grønnere fremtid?

08.03.22 | Nyheder

Der stod kunst og klima på dagsordenen, da bestyrelsen for Billedkunstnernes Forbund i sidste uge afholdt et todages bestyrelsesseminar.

Hvordan kan kunstneren deltage i løsningen af tidens store klimaudfordringer og bidrage til en mere bæredygtig udvikling af vores samfund?

Det var et af de væsentlige spørgsmål, der blev diskuteret, da bestyrelsen for Billedkunstnernes Forbund og repræsentanter for forbundets regioner i sidste uge mødtes på Stenstruplund Kursuscenter til oplæg og workshops om, hvordan kunsten kan spille en aktiv rolle i den grønne omstilling.

På seminaret var der blandt andet oplæg fra Lars Rahbek fra rådgivningsvirksomheden ’Byg med kunst’, der rådgiver virksomheder om valg af kunst og kunstnere i forbindelse med større bæredygtige byggeprojekter. Han kunne fortælle, at inddragelse af kunst er et væsentligt parameter i forhold til den højest mulige certificering i certificeringssystemet DGNB (Green Building Council Denmark), der skal fremtidssikre byggeri gennem social, økonomisk og klimamæssig bæredygtighed.

 

En anden inspirerende oplægsholder var Martin Thim fra NorthSide, der fortalte om festivalens årlige bæredygtighedsrapport, der er et af de redskaber som festivalen har taget i brug for at nå dens mål om at blive landets grønneste kulturbegivenhed. Med rapporten synliggøres NorthSides ambitioner, tiltag og resultater for gæster og andre interessenter, så festivalen kan kigges efter i sømmene, hvilket gør alle i organisationen aktive og ansvarlige for at gøre tingene mest mulig bæredygtige på de enkelte områder.

På seminarets workshop blev der diskuteret, hvordan kunsten mere konkret kunne bidrage til en grønnere fremtid. Det kunne for eksempel være ved at deltage i udviklingen af bæredygtige materialer eller ved at indgå i processer, hvor praktiske forhold og bygherrers og brugeres interesser skal forenes med klimavenlige løsninger. Og endelig blev det diskuteret, hvordan billedkunsten kan formidle klimakrisen, så den bliver forståelig og vedkommende ikke bare for almindelige borgere, men også for myndigheder og beslutningstagere samt de private og offentlige fonde, der har mulighed for at sætte initiativer i gang på området.

 

Bestyrelsesseminaret i sidste uge er et af flere arrangementer, hvor Billedkunstnernes Forbund har sat fokus på kunst og klima, og det er ambitionen, at drøftelserne med tiden skal munde ud i en række mere konkrete anbefalinger til, hvordan kunsten kan præge den grønne dagsorden.

Læs Billedkunstneren #4 2020 om Kunst & klima