Kunst og kultur er samfundsøkonomisk dynamo

24.01.18 | Nyheder

Ny rapport fra det engelske Arts Council viser, at kunst- og kulturliv skaber betydelig økonomisk vækst og masser af nye jobs. For hvert pund, kunst- og kulturlivet modtager i statslig kunststøtte, sendes fem pund tilbage i statskassen, fremgår det bl.a. af rapporten.

Kunst og kultur er en markant økonomisk vækstfaktor i det engelske samfund. Det konkluderer rapporten ‘Contribution of the arts and culture industry to the UK economy’ fra det engelske Arts Council (svarende til vores Statens Kunstfond).

Rapporten er en opdatering af tilsvarende økonomiske analyser fra 2013 og 2015, og er udarbejdet af Centre for Economics and Business Research. De nye tal viser bl.a., at kunst- og kultursektoren i England er vokset med 10 procent på et år og nu bidrager med 8,5 milliarder pund til den engelske økonomi. Det er mere end dobbelt så meget som Premier League fodboldklubberne bidrager med, skriver Arts Council i en omtale af rapporten…

Rapporten viser også, at kunstneriske og kulturelle ydelser stod for en samlet eksport på mere end 5,2 milliarder pund i 2013. Det er mere end tre gange så meget som den engelske filmsektor.

Et andet markant regnestykke i rapporten viser, at for hvert pund, kunst- og kulturlivet modtager i offentlig større, sendes fem pund tilbage i statskassen i form af skat.

Kulturlivets frie fugle
Den engelske analyse bygger på data fra bl.a. musikindustrien og bogbranchen, men data om små, kunstneriske enkeltmandsvirksomheder og ’frie fugle’ på arbejdsmarkedet udgør størstedelen af rapportens materiale. Det vil bl.a. sige udøvende kunstnere som f.eks. skuespillere og sangere, samt skabende kunstnere som malere, billedhuggere og grafikere. Og kunstnerne bidrager væsentlig til den økonomiske vækst, fremgår det af analysen:

Kategorien ’skabende kunst’ genererer det tredjestørste overskud i perioden, efter bogforlag og udøvende scenekunstnere. Desuden regner de engelske økonomer sig frem til, at hvert job i kunst- og kulturlivet indirekte skaber 1,77 nye jobs i andre sektorer. Simpelthen fordi beskæftigelsen i kunst- og kulturlivet både skaber efterspørgsel i tilstødende brancher og et generelt øget forbrug.

Kunsten betaler sig
”Tallene viser, at vi skal til at vænne os til at tale om kunst og kultur som en værdifuld økonomisk faktor, og ikke bare som en offentlig udgift,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund.

”Kunst og kultur har selvfølgelig først og fremmest værdi i sig selv. Men de kunstneriske og kulturelle brancher yder også et kæmpestort økonomisk bidrag til samfundsøkonomien. Derfor er det så vigtigt, at man også fra politisk hold sørger for at give kunstnere og kulturarbejdere gode arbejdsvilkår,” siger han.

Herhjemme har flere økonomiske analyser fra både Kulturministeriet og det nu nedlagte Center for Oplevelsesøkonomi tidligere påvist lignende økonomiske effekter af dansk kunst- og kulturliv. Men der mangler ny opdateret viden om kunstens og kulturens økonomiske vilkår og rolle i Danmark, mener Nis Rømer:

”Sammen med de øvrige kunstnerorganisationer er vi derfor varme fortalere for at etablere et Kulturens Analyseinstitut. Vi har brug for at kunne sætte tal på kunstens samfundsværdi, så vi kan udarbejde politikker, der gør mest mulig gavn ude i kunst- og kulturlivet,” siger han.