Visioner og nye netværk på BKF’s kommunekonference

24.01.18 | Nyheder

Kunstnere, kunstkonsulenter og lokalpolitikere samarbejder mange steder i landet om at skabe kunstprojekter og inddrage kunsten i kommunerne, så borgerne kan få glæde af kunsten i hverdagen. Men der er plads til endnu flere lokale kunstneriske aktiviteter, lød det fra de omkring 70 deltagere på BKF’s konference om kunstens vilkår i kommunerne.

I alt er der pt. 24 kommunale billedkunstråd med repræsentation af professionelle kunstnere rundt om i Danmark, fremgår det af en oversigt, som BKF har udarbejdet. Medlemmerne af disse kommunale billedkunstråd var sammen med andre kommunale aktører på billedkunstområdet inviteret til konferencen, som foregik 18. januar på Kulturmaskinen i Odense.

Blandt oplægsholderne var Søren Taaning, billedkunstner og formand for Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst, der fortalte om udvalgets nye initiativer inden for kunst i offentlige rum.
Kulturkonsulent Nina Bangsbo Dissing og billedkunstner Thomas Andersson fra Kunstråd Skanderborg fortalte om konceptet eSCAPE – Arkæologi, kunst og turisme i Skanderborg Kommune.
Stenka Hellfach, kurator og kunstnerisk leder af SOMEWHERE – bureau for offentlig kunst fortalte om nyt kunstprogram til Nationalpark Skjoldungernes Land i Lejre Kommune.
Og Lene Desmentik, billedkunstner og formand for Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg (2014-2017) fortalte om udvalgets nye initiativer og projekter.

Højt aktivitetsniveau
På konferencens afsluttende workshops udarbejdede deltagerne en fælles oversigt over aktuelle aktiviteter og udviklingsmuligheder på billedkunstområdet i kommunerne.

Se hele oversigten over de kommunale billedkunstråds aktiviteter og udviklingsmuligheder her…

Oversigten viser bl.a., at de kommunale billedkunstråd står for indkøb af kunst til offentlige rum – både indendørs og udendørs, at rådene typisk rådgiver/udfordrer kommunen og lokalpolitikerne i spørgsmål om kunst, og at de står til rådighed for erhvervslivet i forhold til køb af kunst. Ikke alle billedkunstråd administrerer dog en pulje penge, og langt fra alle kommuner har procentregler, som f.eks. Odense og Aarhus har, der sikrer at et vist beløb bruges på kunstnerisk udsmykning i kommunale byggerier.

Masser af visioner
De kommunale billedkunstaktører ser mange udviklingsmuligheder, som kunne give kunsten bedre lokalt fodfæste og skabe kvalitet og nye fællesskaber i kommunerne. F.eks. anbefalede deltagere at udarbejde kunststrategier, der tænker den professionelle billedkunst ind overalt i kommunens planlægning. Og at der skabes lokale samlingssteder for billedkunsten i form af værksteds- og udstillingsfaciliteter. Desuden anbefalede deltagerne at 1,5 procents reglen, som sikrer kunstnerisk udsmykning i statsligt byggeri, udvides til også at gælde kommunerne.

Netværk for billedkunstaktører
Arbejder du med at fremme den professionelle billedkunst i kommunerne? Så er BKF’s Facebookgruppe ‘Kunst i kommunerne’ måske noget for dig. I gruppen deler vi erfaringer og gode idéer. Bliv medlem af BKF’s Facebookgruppe ‘Kunst i kommunerne’ klik her…


Foto øverst på siden: Olivier Grossetête ‘Øm Kloster genopstår’, kunstprojektet eScape, Skanderborg 2017. Fotograf: Lars Clement. Øvrige fotos: Billedkunstnernes Forbund (BKF).