Kunsten viser vej i Viborg

04.03.20 | Nyheder

I den nye BKF-rapport ’Billedkunsten og kommunerne — potentialer og anbefalinger’ fremhæves Viborg som et eksempel på, hvordan en kommune kan skabe gode rammer for det professionelle billedkunstmiljø. Viborgs kunstliv har nemlig det, forskerne bag rapporten kalder ’en god økologi’.

Det betyder, at kunstens aktører samarbejder og gør hinanden stærkere. Og at kommunen understøtter og facilliterer samspillet mellem dem. Men hvorfor vælger Viborg Kommune overhovedet at prioritere den professionelle billedkunst? Det svarer Viborgs borgmester Ulrik Wilbek (V) på i martsudgaven af fagbladet Billedkunstneren, der netop er udkommet:

Viborgs borgmester Ulrik Wilbek (V).

”Vi prøver at støtte op om de kunstnere, der vælger at bosætte sig eller arbejde i Viborg, så de føler, at de hører hjemme her. Og så arbejder vi for at få kunsten ud i folks hverdag, så borgerne bliver involveret og oplever, at det også er deres kunstnere. Simpelthen fordi vi synes, kunst er vigtigt.”

Uden den inspiration, kunsten giver os, ville vi dø af kedsomhed. Det er ikke nok at have noget at leve af, vi skal også have noget at leve for, og det er det, kunsten giver os.
– Ulrik Wilbek

Kunst binder by og land sammen
Kommunens kunstkomite, som borgmesteren er formand for, står for indkøb af værker og igangsættelse af kunstprojekter, f.eks. ’Tribute to Viborg’, kunstner Sergei Sviatchenkos 14 meter lange collagefrise i byrummet, der dækker 1000 års Viborghistorie. Men kommunen medfinansier også kunst på andre måder. Lige nu er en anden Viborg-kunstner, René Schmidt, f.eks. i gang med at udarbejde kunststrategi og skabe værker til en ny bydel, Banebyen, som er ved tage form syd for Viborg Banegård.

”Tanken er, at René Schmidts og fem andre kunstneres værker skal vise vej på Hærvejen, som løber ind igennem den nye bydel. Så vandrere kan finde Hærvejen via kunsten, når de kommer ind til byen ude fra Dollerup Bakker. På den måde kan kunsten binde by og land sammen,” fortæller Ulrik Wilbek.

ARTLAB, Viborg. FOTO René Schmidt.

Kunsten spiller også ind i byens animationsmiljø: Viborg er uddannelsescentrum for den digitale filmbranche og huser både Danmarks Center for Animation, Visuel HF og Medieskolen i Viborg, der udbyder erhvervsuddannelser inden for film-/tv-produktion, fotografering og web produktion.

”Hver gang vi taler animation, taler vi også kunst. Her er kunstnere og animationsfolk gået sammen i en arbejdsgruppe, der taler om Viborg som visuel by. Ambitionen er at få kunsten ind i animationsmiljøet og få skabt et nationalt center for visuel kunst i Viborg,” fortæller Ulrik Wilbek.

Inviter kunstnerne ind i beslutningsrummet
At borgmesteren selv er engageret i kunst og kultur er ikke uden betydning for en kommune som Viborg, der ikke har udarbejdet en egentlig kunststrategi men i stedet arbejder med en ’sammenhængsmodel’, hvor kunsten er beskrevet som en vigtig del af de oplevelser, kommunen ønsker at tilbyde sine borgere. Men Viborgs engagement i kunsten og i kunstnerne forsvinder ikke den dag, borgmesteren ikke længere hedder Ulrik Wilbek, tror han selv:

”Viljen til at prioritere kunsten i Viborg eksisterede også inden, jeg kom til. Og kunsten er tænkt ind i det kommunale arbejde: Vi har inviteret kunstlivet og lederne af kunstinstitutionerne indenfor i kunstkomiteen, og vi har en forvaltning, som er vældig engageret i kunsten. Jeg synes, at dialogen mellem kommunens politiske styre, forvaltningen og det lokale kunst- og kulturmiljø er vigtig. Vi inviterer de professionelle kunstnere ind i rummet, hvor der tages beslutninger, de kommer med deres visioner, og vi skyder ikke visionerne ned, men prøver at se, om og hvordan de kan realiseres.”

At der overhovedet er professionelle kunstnere til stede i kommunen, er utrolig vigtigt for at skabe en by, som er attraktiv både at bo i og besøge, mener borgmesteren:

Kunst sætter Viborg på landkortet
”Flere af vores kunstnere er undervisere, rollemodeller og mentorer for yngre kolleger og unge under uddannelse. Det vil vi gerne understøtte, for det er vigtigt for os at være med til at skabe gode forudsætninger for, at også næste generation af kunstnere har lyst til at bosætte sig og arbejde i Viborg,” siger han, der sidste år kunne se sin kommune udstyret med to nye, fine titler: dels fik Viborg status af UNESCO som ’creative city’, dels udpegede Kulturministeriet Viborg som ’kulturtalentkommune’.

Cecilia Westerberg: Alkymistens Laboratorium. Skovgaard Museet, Viborg, 2019. Foto: Ole Misfeldt. Cecilia Westerbergs udstilling kan opleves frem til 31. maj på Willumsens Museum i Frederikssund.

”Jeg kan klart opfordre andre kommuner til at prioritere kunsten. Simpelthen fordi det er fantastisk at have et professionelt kunstmiljø, der kan give os alle sammen spændende oplevelser, både ude i byrummet, på uddannelserne og på kunstinstitutionerne. Kunst tilbyder nogen fortællinger, der gør os klogere og gladere og kan inspirere os til at tænke nye tanker og se verden med nye øjne. Omverdenen har jo også fået øje på Viborg, netop fordi vi kan noget særligt med kunsten og det kreative. Vi får en del besøg fra udlandet af folk, der vil se, hvordan vi gør her hos os,” siger Ulrik Wilbek.

Illustration øverst: Billedhugger René Schmidts skitse af Hærvejs stegler, Viborg Baneby.
Læs mere i martsudgaven af fagbladet Billedkunstneren 2020.