Kunstnernes stemme: Kunstnervilkår er politisk ansvar

26.03.19 | Nyheder

Politikerne bør udforme regler for aflønning af kunstarbejde på offentligt støttede kunstinstitutioner. Og tænke ligestilling ind i regelgrundlaget. Sådan lyder det fra kunstnerduoen Hesselholdt & Mejlvang, op til Folketingsvalget 2019:

“Politikerne bør forholde sig konkret til at forbedre billedkunstnernes indkomst- og ansættelsesvilkår. Da mange museer og kunsthaller i Danmark er offentligt støttede, så mener vi, at det også må være politikernes ansvar at sørge for at disse institutioner tilbyder nogle rimelige vilkår for deres ansatte, herunder også midlertidigt tilknyttede som billedkunstnerne.

Hesselholdt & Mejlvang: Åbningsperformance. THIS MOMENT is the BEGINNING. Thorvaldsens Museum 2019. Foto: I Do Art Agency.

Ud fra en rimelighedsbetragtning, bør der fra centralt hold udformes et regelsæt for aflønning af kunstarbejde, som institutionerne forpligter sig til at overholde.

Dette regelsæt bør tilgodese alt det udenomsarbejde, som kunstnere udfører i forbindelse med udstillingsaktivitet – også alle de funktioner, som billedkunstnere historisk har udført gratis:

Møder, kommunikation, tekstskrivning, omformning af eksisterende værker til nye udstillingssammenhænge, installation af værker, interviews/pressekontakt mv. Og derudover skal der selvsagt også udformes minimumtakster for honorar for selve udstillingsaktiviteten.

Det skal i denne sammenhæng nævnes, at mange samtidskunstnere arbejder inden for nyere praksisformer, hvor salg ikke nødvendigvis er en væsentlig del af indkomstgrundlaget. Derfor er tilknytningen til institutioner og aflønning af institutionelt arbejde meget vigtigt for en stor del af kunstnerstanden.

Vi mener, det bør være en forudsætning for at institutionerne kan modtage offentlig støtte, at de forpligter sig til at overholde et sådant regelsæt for løn til billedkunstnere, som de samarbejder med.

I udformningen af et sådant regelsæt er ligestilling også en væsentlig faktor, som politikerne skal indtænke. I dag er der en enorm skævvridning af muligheder for kunstnere, som afspejles direkte i deres køn og etnicitet. Som bekendt er der en stor overrepræsentation af mandlige kunstnere i udstillinger og værkindkøb, især på de danske museer. Dette er foregået historisk og det fortsætter i dag.

Der bør udformes bindende regelsæt for at udligne denne ulighed – og det samme gør sig gældende med etnicitet – der bør arbejdes mod større diversitet i kunstbranchen. Dette er ekstremt vigtigt, da det også handler om at blive skrevet ind i kunsthistorien. Vi har for tiden en museal kunsthistorie repræsenteret i samlingerne, som ikke afspejler den virkelighed, værkerne blev skabt i.

Mange kvindelige kunstnere er glemt eller skrevet ud af historien, fordi de ikke blev indkøbt, støttet og hjulpet frem i deres sam- og eftertid. Denne ulighed skal stoppes.

Dette gælder også i tildelingen af de større opgaver, såsom udsmykninger og anlægsopgaver. Vi bør have en form for kontrol af, at der foregår ligestilling i tildelingerne af sådanne opgaver. De offentlige opdragsgiverne bør skulle forpligte sig til at sørge for ligestilling på disse meget vigtige områder. Det er med disse opgaver, at kunstnere har mulighed for at tjene større honorarer, og det er med sådanne opgaver i bagagen, at man stiller sig i position til at få nye opgaver. Så det er et ekstremt vigtigt område i forhold til kunstnernes indkomst og ligestilling.

Da det historisk har vist sig umuligt at ændre substantielt på både lønvilkår og ligestilling i kunstbranchen, på trods af at alle ved, at der er enorme problemer på disse områder, så mener vi, at politikerne må ind i kampen.

Hesselholdt & Mejlvang: THIS MOMENT is the BEGINNING. Thorvaldsens Museum 2019. Foto: I Do Art Agency.

Der er heldigvis en tiltagende bevidsthed i kunstverdenen om ulighed – både økonomisk, etnisk og kønsmæssigt, så udviklingen er i gang, men den foregår desværre mest omkring 8. marts.

Hvis politikerne kunne sætte fokus på disse områder og være med til sætte konkret forpligtende handling bag, så ville det være fantastisk. Som vi ser det, går udviklingen slet ikke hurtigt nok.”


Hesselholdt & Mejlvang: Performance. THIS MOMENT is the BEGINNING, Thorvaldsen Museum 2019. Foto: I Do Art Agency.

Kunstnerduoen Hesselholdt & Mejlvang består af Sofie Hesselholdt og Vibeke Mejlvang, uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi 2006.

Lige nu er de aktuelle på udstillinger i bl.a. New York, Mexico City og New Delhi. Samt på Thorvaldsens Museum i København, hvor kunstnergruppens separatudstilling THIS MOMENT is the BEGINNING kan ses frem til 1. september 2019.

Hesselholdt & Mejlvang er for tiden i residency på ISCP i New York. Læs mere på www.hesselholdt-mejlvang.dk

Fotos: I Do Art Agency.

 

Læs tidligere indlæg i serien Kunstnernes stemme:

Søren Martinsen: Tag kunsten alvorligt

 

 

 

 

Smike Käzsner: Kunst på kunstens præmisser