Ligestillingen står i stampe på kunstmuseerne

06.10.14 | Nyheder

Ny undersøgelse viser, at mandlige kunstneres værker stadig dominerer på toneangivende museer, selvom antallet af professionelle, kvindelige kunstnere er steget de seneste 15-20 år. I dag er der flere kvindelige end mandlige studerende på landets kunstakademier, ligesom kvinderne udgør flertallet i de professionelle kunstneres faglige foreninger, bl.a. Billedkunstnernes Forbund (BKF). Alligevel fylder mandlige kunstneres værker altså mere på kunstmuseerne end kvindernes.

Undersøgelsen, der offentliggøres i Kvindelige Kunstneres Samfunds 100 års jubilæumsantologi, som netop er udkommet, omtales i septemberudgaven af BKFs fagblad Billedkunstneren.

Læs Billedkunstnerens artikler om KKS’ jubilæumsantologi og Hans Dam Christensens undersøgelse, klik her…

“Ligestillingsarbejdet er stadig aktuelt,” sagde KKS’ formand Kit Kjærbye ved lanceringen af jubilæumsantologien.

Billedet stadig skævt

Hans Dam Christensen har undersøgt indkøbs- og udstillingspraksisser hos syv toneangivende kunstmuseer, der alle indgik i en undersøgelse fra Kulturarvsstyrelsen om ligestilling tilbage i 2005.

Dengang viste det sig, at otte ud af ti af kunstmuseernes nyerhvervelser var skabt af mandlige kunstnere. Flere kunstchefer lovede efterfølgende, at de ville rette op på skævheden, mens den daværende kulturminister, Brian Mikkelsen (K) mente, at problemet med tiden ville løse sig af sig selv, efterhånden som der bliver flere og flere kvindelige kunstnere i dansk kunstliv.

Nu viser den nye undersøgelse altså, at billedet ikke har ændret sig væsentligt de seneste 10-15 år, selvom antallet af kvindelige kunstnere er steget.

Løser ikke sig selv

»Det er svært at sige, hvorvidt det vil udjævne sig på den lange bane, men der er ikke noget, der tyder på det. Det viser denne her undersøgelse i al sin tydelighed,« siger Hans Dam Christensen til dagbladet Information.

Hans Dam Christensen går ikke ind for kvoter, men foreslår, at museerne forpligtes til at reflektere over deres indkobs- og udstillingspolitik i en kønsoptik i de handlingsplaner, de skal aflevere til Kulturministeriet.

Kulturminister Marianne Jelved (R) vil ikke tage stilling til kvotespørgsmålet, men skriver i en mail til Information, at hun håber, at »kunstmuseerne grundigt overvejer, hvordan man sikrer, at indsamlingen ikke kun bevarer et snævert udsnit af samtidskunsten, men sikrer at vi og eftertiden via museernes samlinger kan få et fuldt og dækkende billede«.

Ligestilling i statslig kunststøtte

En ny analyse, foretaget af webtidskriftet Søndag Aften, viser, at over halvdelen af de billedkunstnere, som modtager udbetalinger fra Kulturministeriet, er kvinder.

Analysen er foretaget på baggrund af Danmarks Statistiks opgørelse over udbetalinger indenfor billedkunstområdet fra Kulturministeriet. Den omfatter i alt 666 billedkunstnere, som i 2013 modtog støtte fra Kulturministeriet. Heraf var 358 kvinder, svarende til en andel på 53,8%.

Hvorvidt de 666 billedkunstnere i undersøgelsen også udgør det samlede antal ansøgninger om tilskud på billedkunstområdet, fremgår dog ikke af analysen.

Se også bkf.dks temaside om ligestilling i kunstverdenenen.

Foto: Hans Søndergård.