Mange gode eksempler på kunst i kommunerne

13.02.23 | Nyheder

BKF’s forperson Marie Thams bød velkommen og modererede.

Onsdag afholdt Billedkunstnernes Forbund sin årlige kommunekonference på Kulturmaskinen i Odense med inspirerende oplæg fra udenlandske og danske oplægsholdere. Den fyldte sal bestod af blandt andet medlemmer af kommunale billedkunstråd, kulturkonsulenter og professionelle billedkunstnere, der alle blev lidt klogere på, hvordan kunst i det offentlige rum kan komme op at stå, men også en fornemmelse af, hvor mange myndigheder, institutioner, individer, penge og deraf følgende udfordringer, der skal overvindes, før man kommer succesfuldt ud på den anden side. Men at det lader sig gøre, gav dagens program mange gode eksempler på.

Borgmester Steen Wrist, Fredericia

For eksempel fra Fredericia, hvor borgmester Steen Wrist selv var mødt frem for at give en inspirerende præsentation af kommunens ambitiøse plan for ’Kunstværkstederne i Kulturkasernen’. Kulturkasernen skal være et nationalt opholds-, atelier- og værkstedsmiljø for de tre danske kunstakademier og intet mindre end et nyt epicenter for kultur, som også vil rumme en kunst og erhvervs-HUB med videndeling på tværs af akademierne og byen, og give samspil mellem håndværk og kunst i samarbejde med håndværkerforeningen.

 

Fjernhealing af beboelseskvarter

Et helt andet projekt blev præsenteret af Søren-Emil Schütt fra ’Til Vægs’, der er en udstillingsplatform for kunst i det offentlige rum. ’Til Vægs’ ser kunst som en aktivistisk metode til forandring og fællesskab, og har forsøgt at kile kunsten ind i så mange sammenhænge som muligt som mediator og medie mellem samfund og individer – for eksempel når en gruppe af borgere ønsker sig grønne arealer og en anden gruppe hellere vil have boldbaner – og har forsøgt at gå ind lokale problemstillinger med konkrete løsningsforslag, der både omfatter oprettelse af haver, istandsættelse af trappeopgange og en succesfuld fjernhealing af Lundtoftegade for at holde kvarteret ude af ghettolisten.

Og der var gode pointer at hente: Anne Blond, formand for Tønder Billedkunstråd, fortalte om ’Vores kunst derude’, der har kortlagt kommunens kunst i den geografisk store kommune, og samtidig blandt andet har medvirket til at billedkunstrådet blev kendt på interne kommunale linjer og har givet stolthed og øget kunstnerisk bevidsthed en opblomstring i området.

Kunstnerisk leder Marika Seidler fra Seidlers Sensorium fortalte om ’Å Vil Liv’, der er et kunstprojekt ved Ådalen i Egedal Kommune for seks 6. klasser med i alt 168 børn, som både gør sig naturfaglige observationer og får æstetiske oplevelser, samtidig med at de selv arbejder med kunst i huskunstner-workshops.

Carsten Jensen og Maibritt Larsson fra Ikast-Brande Kommune.

Mens Maibritt Larsson og Carsten Jensen fra Ikast-Brande Kommune fortalte om projektet ’Gavle i 17 jyske byer fortæller lokale og globale historier’, der er et samarbejde med ni kommuner, 17 byer, 17 gavlejere, 17 lokale grupper, 17 verdensmål, 17 kunstarter og 17 kunstnere. Som naturligt nok gav anledning til mange strategiske overvejelser om kommunikation, accept og sammenhængskraft omkring projektet. Men i sidste ende heldigvis også en masse festlige ferniseringer.

Én-procent-reglen

Dagens første udenlandske bidrag kom fra Taru Toppola, chef for offentlig kunst ved Finlands næststørste kunstmuseum Helsinki Art Museum, hvor hendes afdeling kuraterer og koordinerer kunstprojekter i det offentlige rum i Helsinki by og står for vedligeholdelsen af eksisterende offentlige kunstværker. Hun fortalte om nogle af de mange forskellige projekter, som hendes afdeling arbejder med, og hvis finansieringer og tilblivelsesprocesser er næsten lige så forskellige, og deraf følgende også kan falde ud på vidt forskellige måder, hvilket hun ærligt fortalte om. Ofte er forventningerne til et givent projekt for store, og hun advarede mod at tro, at kunsten kunne løse alle problemer.

Frida Klingberg, Kulturförvaltningen – Göteborg Konst

Samme realisme stod Frida Klingberg fra Kulturförvaltningen – Göteborg Konst for. Hun fortalte blandt andet om én-procent-reglen, der kræver, at én procent af budgettet til statslige byggeprojekter går til kunst, en regel, der samtidig efterleves af cirka halvdelen af kommunerne og regionerne i Sverige. Mange af de projekter, som Kulturförvaltningen står for, involverer mange forskellige myndigheder, og hun beskrev både fordele og ulemper ved at komme tidligt og sent ind i projekterne.

BKF vil naturligvis også afholde kommunekonference næste år. Men arbejdet for kunst i det offentlige rum fortsætter allerede den 17. marts, hvor der er tredje møde i kommunernes netværk for kunst i det offentlige rum, som BKF faciliterer sammen med KL. Temaet vil være ’Værdisættelse af kunst’.