Uacceptabelt at mørklægge kunstværker

14.02.23 | Nyheder

Billedkunstnernes Forbund har erfaret, at Aarhus Kommune i en længere periode har haft slukket for en række lyskunstværker, og har skrevet til rådmand Nicolaj Bang for at få en forklaring.

Krisebevidsthed har mange udtryk. Et af dem er, at flere af landets kommuner har valgt at slukke for sine kunstinstallationer. Senest er BKF kommet til kendskab om mørkelægning af tre værker i Aarhus Kommune, hvilket har fået sekretariatschef Klaus Pedersen til at skrive til rådmand for teknik og miljø Nicolaj Bang for at få en forklaring:

”Strømforbruget til de pågældende kunstnerværker baserer sig på led-belysning og må anses for at være minimal. Derfor må mørklægningen af kunstværkerne alene tillægges en symbolsk betydning. Vi mener ikke, det er lovligt i ophavsretlig henseende, når der ikke foreligger en mere plausibel grund til det, ” siger Klaus Pedersen.

Et af de slukkede værker er Astrid Gjesings neonkunstværk ’Af vand er du kommet’, der i mere end 11 år har været monteret i loftet under Clemensbro, hvor det skaber en dialog med de forbipasserende på vejen videre ud i byen.

”Jeg havde ikke fået noget at vide om, at værket var slukket, men fandt selv ud af det, da jeg kom forbi,” siger Astrid Gjesing.

”Jeg tog kontakt til ’Lys på Aarhus’, der står for belysningsprojekterne i kommunen, og fik at vide, at det var en besked fra politisk niveau. Men helt ærligt, det er jo håndører, der er tale om, der er ikke proportioner i det, og alle jeg taler med, ryster da også på hovedet over det. Det er jo netop nu i disse tider, der er brug for kunsten,” siger hun.

Et andet kunstværk, der er slukket, er Signe Klejs’ ’Hesitation of Light’, der er en lysinstallation, som de seneste seks år har belyst Ringgadebroen. Mens det tredje er Ruth Campaus ‘Klostertorv Boogie Woogie’, der er opsat i 2020 og beregnet til at belyse torvet både i dagslys og om aftenen for at skabe tryghed for såvel borgere, der opholder sig på torvet, som for forbipasserende.

I BKF forventer Klaus Pedersen, at henvendelsen til rådmand Nicolaj Bang vil resultere i, at der snarest muligt igen vil blive tændt for kunstværkerne.

 

Foto: Astrid Gjesing: ‘Af vand er du kommet’