Mange gode grunde til at fejre billedkunsten

14.03.18 | Nyheder

I anledning af Billedkunstens Dag onsdag 14. marts  bringer Altinget.dk en kommentar af Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF):

BKF: Billedkunsten skaber samfundsværdi hver dag – Altinget.dk …

I kommentaren skriver Nis Rømer bl.a.:

“Billedkunstens festdag markeres med en mangfoldighed af billedkunstaktiviteter over hele landet. Det er Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst, der i samarbejde med Danmarks Billedkunstlærere og andre aktører sætter fokus på alt det fine arbejde, der gøres på skoler, billedskoler, talentskoler, museer, biblioteker, kulturhuse og andre steder, hvor børn og unge hver dag året rundt møder billedkunsten.

Mange af disse steder er underviserne professionelle billedkunstnere, der åbner billedkunstens verden for kommende generationer af billedskabere og –brugere. De gør et vigtigt og værdifuldt arbejde. Både på landets cirka 120 kommunale og private billedskoler og i eksempelvis Statens Kunstfonds Huskunstnerordning, hvor professionelle kunstnere kommer ud til børn og unge i børnehaver, skoler og andre institutioner.

Disse billedkunsttiltag udfylder en væsentlig rolle i et samfund, hvor de næste generationer i stadig højere grad skal leve af evnen til at tænke kritisk, nyt og visuelt. Og hvor den politiske debat dagligt afspejler et stort behov for at etablere fællesskaber på tværs af samfundets sociale, økonomiske og kulturelle skel.”

Kunst skaber værdi
“At kunstneres arbejde er uhyre værdifuldt, også samfundsøkonomisk, glider nogen gange i baggrunden for rituelle mediediskussioner om offentlig kunststøtte og provokerende skandalekunst. Men det er rent faktisk kunstnernes arbejde, der skaber det indhold, som genererer millionindtægter på museer og mange andre steder i den såkaldte oplevelsesøkonomi.

Tænk på de meterlange køer foran kunstmuseer som Louisiana eller Aros, på den solide omsætning i museumsbutikker og restauranter, på hele turismebranchen, der ved hjælp af kunst og kultur tiltrækker betalende gæster til hoteller, services og oplevelser. Og tænk på alle de formidlere, kunsthistorikere, gallerister, håndværkere og teknikere, der alle på forskellig vis er beskæftigede og henter deres indkomst fra de værker og projekter, kunstnerne skaber.

Samtidig er billedkunstnere selv en lavindkomstgruppe med gennemsnitsindkomster på dagpengeniveau. Vi slås med utidssvarende skatte- og dagpengeregler og en sejlivet forventning hos mange opdragsgivere om, at kunstnere selvfølgelig arbejder gratis, fordi vi brænder for vores kunst. Så derfor: Lad os fejre Billedkunstens Dag 14. marts, men også huske kunstens og kunstnernes værdi i morgen, når spotlyset slukkes. Glædelig festdag!”

Foto, øverst: Publikum på Aros. Anders Sune Berg.