Mie Frederikke Christensen ny udstiller hos BKF

21.01.20 | Nyheder

Fra d. 20. januar til d. 2. marts 2020 udstiller Mie Frederikke Christensen (f. 1989) i Billedkunstnernes Forbunds sekretariat.

Udstillingen er led i BKF’s Dimittendordning, der giver nyuddannede kunstnere mulighed for at vise deres arbejde i forbundets lokaler i det centrale København.

Hos BKF viser Mie Frederikke Fischer Christensen ’Hollywood Banners’, en serie gobeliner håndvævet på en digitaliseret væv. Hun viser også fotografiske værker fra performanceprojektet ’A woman and her colleague’ som blev opført ved Setu Performance Festival i Frankrig 2019 og fotografiske værker samt tegninger fra det performative videoværk: ‘Under Siege, Settlement, Defenestration’, skabt i samarbejde med den franske kunstner Margaux Parillaud. Sammen danner de kunstnerduoen ’Considered to be Allies’.

Om sit arbejde fortæller Mie Frederikke Christensen:

“Min praksis tager afsæt i en interesse for, hvordan film, tv og popkultur forstærker sociale konstruktioner imellem mennesker. Særligt forholdet imellem kvinder, vores forhold til naturen, den ulige magtfordeling og strukturel vold er noget, jeg forholder mig til i mit arbejde. Jeg tager installationer og objekter, der minder os om de rekvisitter og kulisser, man ser i baggrunden af dramaer og komedier, og bruger dem som basis for social diskurs. Til det sikre, uforanderlige, iscenesatte miljø tilføjer jeg elementer fra det virkelige liv, risici og flygtighed. På den måde – ved at anvende ukontrollerbare materialer – håber jeg at udfordre både mig selv og mit publikum til at bryde gældende strukturer og selv skabe nye,” siger hun, der i værkerne søger en balance imellem det tilbageholdne og det løsslupne.

“Jeg forsøger at gøre det dramatiske og teatralske til en katalysator for ændringer, men samtidig nyder jeg også at lege med materialer og intensiteten imellem det planlagte og det tilfældige. Mit arbejde indrager også ofte en personlig vinkel. I mit samarbejde med Margaux Parillaud i duoen Considered to be Allies, handler vores arbejde også om vores indbyrdes forhold, både som mennesker, kvinder, venner og kollegaer. Vores samarbejde er blevet en udforskning af alt det, der ligger imellem de kategorier, og en eksperimenteren med grænsen imellem det private og det offentlige,” siger hun.

Mie Frederikke Christensen har en Master of Fine Arts fra School of the Art Institute of Chicago (2018). Hun bor og arbejder nu i København.

At komme hjem som kunstner
“Overgangen fra at være studerende til at arbejde som selvstændig billedkunstner har været svær, synes jeg. Ikke kun fordi jeg har bevæget mig ud af uddannelsesinstitutionens trygge rum til de usikre vilkår i ’den virkelige verden’. Men mere fordi jeg efter at være vendt tilbage til Danmark efter at have uddannet mig i udlandet også har fjernet mig fra mit kreative miljø og faglige netværk i kunstlivet. Det er lidt som at begynde helt forfra. F.eks. er jeg ofte i tvivl, om jeg skal svare på spørgsmål om min kunst på dansk eller på engelsk. Mit naturlige arbejdssprog er ikke mit modersmål, men engelsk, og det kan godt være en omstilling, jeg skal vænne mig til,” fortæller hun.

Sammenlignet med Chicago oplever hun København som mere lukket og svær at komme ind i.

“Hvis du ikke har taget din uddannelse i Danmark, er det svært at skabe kontakter, og det bliver endnu vanskeligere, når du ikke har en kunstinstitution bag dig til at facilitere et netværk. Foreløbig kan jeg ikke leve af min kunst alene, men arbejder som billedkunstunderviser halvdelen af året, hvilket giver mig fleksibilitet til at fokusere på kunsten den øvrige tid,” siger hun.

Slå dørene op til kunstlivet
Mie Frederikke Christensens er glad for at have kontakt til flere andre yngre ’udlandsdanske’ kunstnere som hende selv, som deler hendes erfaringer med at vende hjem efter endt kunstuddannelse i udlandet.

“Vi kunne godt tænke os, at man som udefrakommende, professionel billedkunstner havde bedre muligheder for at mødes og knytte kontakter med udstillingsstederne herhjemme. Det ville være rart, hvis man blev inviteret mere ind i det faglige miljø. Men når det er sagt, så foregår de fleste af mine udstillingsprojekter faktisk i udlandet, så selvom jeg rigtig gerne vil arbejde mere herhjemme, så er jeg glad for stadig at rejse ud i verden med mit arbejde.”

Se Mie Frederikke Christensens værker i BKF’s sekretariat
Vingårdstræde 21, 1. th., 1070 København K
Man-tors. kl. 10.00-15.00
Udstillingen kan ses til d. 2. marts 2020.

Aktuelle værker hos BKF:

Hollywood Banners: Tekstil, polyester, naturfibre. 70 cm x 2 meter. (2017 -)
Mie Frederikke Christensen om værket:
“I slutningen af 2017 begyndte jeg at væve disse middelalderbannere på en digital TC2 væv på School of the Art Institute of Chicago, hvor jeg tog min MFA. At væve på en digital væv kan være svært at forklare, hvis man aldrig har set en, men det er en delvis digitaliseret proces som stadig involverer håndvævning og mange timers uafbrudt samarbejde imellem dig, computeren og væven. Bannerne genskaber fire Hollywood plakater fra 1990erne, fra filmene ‘Robin Hood Prince of Thieves’, ‘Brave Heart’, ’First Knight’ og ‘The Messenger’. Det er film, jeg elskede som barn, og som repræsenterer en periode med økonomisk vækst, der ledte os ind i den neoliberale økonomi, vi kender i dag. Ved at anvende europæiske folkesagn, genbruge, ompakke og eksportere dem internationalt, afspejler filmene en politisk udvikling, hvor feudalisme overgår til kapitalisme og en nutidig romantisering af middelalderens kastesystem. Det fascinerer mig, hvordan de her film har påvirket mine egne forestillinger om det middelalderlige i et land, som ellers er voldsomt optaget af det autentiske.”
“Bannerne er udført i en såkaldt kipervævet struktur, som var populær i Middelalderens klædeproduktion i Nordeuropa. I dag forbinder de fleste denne struktur med denim. 
 Den her dannelse af strukturer i tekstilen er for mig en parallel til de sociale strukturer, der bliver til igennem popkulturen og historiens narrativer. 
 Værket er stadig i proces – hos BKF har jeg placeret bannerne i mødelokalet, et rum for beslutningsprocesser og forhandlinger, for at se, om de ikke kan tilføje noget til den energi, der er i rummet.”

A Woman and Her Colleague episode 1. Still.
Dokumentation af performance ved Setu Performance Festival, Elliant, Frankrig 2019
. Skabt i samarbejde med Margaux Parillaud som del af kunstnerduoen ’Considered to be allies’. Hos BKF viser Mie Frederikke Christensen flere fotografiske arbejder, der dokumenterer duoens performances. Læs mere om duoens arbejde og se film på www.consideredtobeallies.com

Under Siege, The Settlement, De-fen-es-tra-tion. Still fra filminstallation.
I samarbejde med Margaux Parillaud, Considered to be allies.