Muligheden for at udtrykke sig kritisk er en hjørnesten i vores samfund

14.12.23 | Nyheder

I sidste uge blev loven mod utilbørlig behandling af skrifter med betydning for trossamfund vedtaget. Billedkunstnernes Forbund er bekymrede for lovforslagets begrænsning af ytringsfriheden, der også vil få alvorlige konsekvenser for kunstens rolle i samfundet, hvilket forperson Marie Thams gør rede for i lederen i det netop udkomne Fagbladet Billedkunstneren #4 2023:

Muligheden for at udtrykke sig kritisk er en hjørnesten i vores samfund

Som det vil være mange bekendt, sendte bestyrelsen for Billed­kunstnernes Forbund i september et kritisk høringssvar til regeringens forslag om at kriminalisere utilbørlig behandling af genstande, der har væsentlig religiøs betydning for et tros­samfund. Det var vi langt fra ene om, og det har fået regeringen til at fremsætte et mindre vidtgående forslag, der nu drejer sig om, at religiøse skrifter ikke gøres forbudt at afbrænde eller skænde i billedkunstværker såvel som film, operaer, teaterfore­stillinger, koncerter og performancekunst, hvis altså den ”util­børlige behandling udgør en mindre del af et kunstnerisk værk.”

Jeg vil gerne rose regeringen for at lytte, men samtidig må jeg sige, at det ikke er godt nok. Lovforslaget er stadig et indgreb mod ytringsfriheden, og som jeg har fået lejlighed til at sige til Politiken, så er det vores overbevisning, at der fortsat bliver rykket ved en hjørnesten i vores demokrati, og at religion kommer til at stå over kritik. Samtidig rejser der sig en række spørgsmål med det nye forslag: For eksempel; hvad betyder det, at den utilbørlige behandling gerne må udgøre en mindre del af et kunstnerisk værk? Hvordan måles det? Og når der nu står, at lovforslaget indskrænkes til kun at gælde utilbørlig behandling af skrifter med væsentlig religiøs betydning, taler vi så om de håndgribelige skrifter eller taler vi også om disse skrifters religi­øse ord og sætninger? Det nye forslag tilbyder også ”udvidet beskyttelse af handlinger foreta­get i kunstnerisk øjemed”. Kan det i virkeligheden ikke betyde, at det kunstnere siger og udtryk­ker, er mindre gyldigt end, hvad andre siger?

Læs hele lederen og resten af Fagbladet Billedkunstneren #4 2023