Nye kunstfonde udhuler Statens Kunstfonds grundlag

13.12.17 | Nyheder

Det er godt, hvis det lokale kunstliv rundt om i landet styrkes ved, at regeringen nu etablerer Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond. Men det er problematisk, at de nye regionale kunstfonde finansieres ved en reduktion på to procent af Statens Kunstfonds bevilling, mener Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Næste år får Danmark to nye kunstfonde: Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond. Det har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt i forbindelse med finanslovforhandlingerne.

4,8 millioner kroner afsættes årligt til opstarten af de to nye regionale fonde. Beløbet finansieres ved en reduktion på to procent på Statens Kunstfonds bevilling, fremgår det af en pressemeddelelse fra Kulturministeriet.

”Det er glædeligt, at regeringen vil styrke det lokale kunstliv, for det er vigtigt, at alle i hele landet får mulighed for at møde den professionelle kunst. Men det er beklageligt, at det sker ved at tage af Statens Kunstfonds midler. Statens Kunstfond varetager jo i forvejen opgaven med at realisere kunstprojekter af høj kvalitet overalt i Danmark. Nu bliver der færre midler at gøre det for, samtidig med at man skaber to nye fonde med al den administration og bureaukrati, det indebærer,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Kortere armslængde
Siden Statens Kunstfonds etablering i 1964 har fondens kunstfaglige udvalg fordelt statslig kunststøtte ud fra faglige kriterier, fri af politikeres indblanding. Men den danske armslængdemodel er under pres: I forbindelse med de seneste års finanslovsaftaler er flere af kunstfondens midler blevet kanaliseret over i en række enkeltstående, politiske mærkesager, primært rettet mod at styrke kulturarven. I år er det så to regionale kunstfonde, der skal realiseres.

”Der er al mulig grund til at styrke det lokale og regionale kunstliv, fordi kunsten er en vigtig medskaber af fællesskaber, demokratisk dannelse og livskvalitet i hverdagen for rigtig mange mennesker.  Men det er en uskik, at man åbenbart ønsker at detailregulere, hvad midlerne i Statens Kunstfond skal bruges på. I stedet for at udhule midlerne i Statens Kunstfond ville politikerne få meget mere ud af at investere reelt og aktivt i kunsten i hele landet, til glæde for hele samfundet,” siger Nis Rømer.

Statens Kunstfond støtter hele landet
Billedkunstnernes Forbund noterer sig også, at der hidtil ikke har været tale om en geografisk skævhed i forhold til fordelingen af Statens Kunstfonds midler. 30 procent af Statens Kunstfonds midler går til hovedstaden, hvor 31 procent af den danske befolkning bor.

Samtidig deler BKF den bekymring, som Statens Kunstfonds formand Gitte Ørskou har givet udtryk for, nemlig at den kunstneriske kvalitet risikerer at blive glemt i fokusset på at flytte kunststøtten væk fra København:

”De to nye regionale kunstfonde må ikke ende som B-hold i forhold til Statens Kunstfonds A-hold,” siger Nis Rømer.

Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond skal støtte udvikling af lokal kunstproduktion og etableringen af økonomisk bæredygtige kunstvirksomheder og -miljøer. Det bliver en forudsætning, at projekterne også har en lokal medfinansiering for at få støtte fra fondene, oplyser Kulturministeriet.

Øverst: Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst præmierede tidligere i år video- og performanceprojektet MEETINGS v/ foreningen ET4U. Projektet fandt sted i området omkring Nissum Fjord, hvor en række internationale og danske samtidskunstnere var på arbejdsophold og inddrog lokalområdet i udviklingen og produktionen af nye værker. Her ses still fra videoværk af kunstnerne Anne Loubet and Sophie-Charlotte Gautier: In the field with Staby Efterskole. Foto: ET4U.