Expired: Nyt Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst

06.10.13 | Nyheder

Statens Kunstråd har øremærket 3,3 mio. kr. til at udvikle nye metoder, der giver alle børn og unge i Danmark mulighed for flere og bedre møder med billedkunsten.

Det skal ske i det nyetablerede Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst (KBUB).

Statens Kunstråds Billedkunstudvalg ønsker at styrke børn og unges muligheder for kvalificeret undervisning i billedkunst. Derfor skal de 3.3 mio. kr. bruges til et nyt kompetencecenter, som i 2014-17 skal sætte forsøg i gang for at udvikle undervisningen, så flere børn og unge får bedre mulighed for at møde billedkunsten. På lang sigt skal de erfaringer, der høstes, udstikke retningen for en landsdækkende indsats.

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder sætter rammen

Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder er blevet udvalgt til at løfte opgaven med at etablere det nye kompetencecenter, i samarbejde med en lang række aktører på billedkunstområdet. Blandt andre Billedkunstnernes Forbund, Danmarks Billedkunstlærere, De Billedkunstneriske Grundkurser, Kunstakademiet og Museumsformidlerne i Danmark.

Udover de konkrete modelforsøg med undervisning i billedkunst, skal centeret også udvikle nye strategier til at styrke det kunstfaglige niveau hos de fagpersoner, der arbejder med billedkunst, børn og unge, og som kan skabe nye netværk, samarbejder og partnerskaber mellem organisationer og lokale institutioner.

Jette Gejl, formand for Statens Kunstråds Billedkunstudvalg udtaler:

“Det er en stor glæde at opleve den store interesse for sagen. Jeg vil gerne takke for den tid og det engagement, der er lagt i ansøgningerne – det er dejligt at vide, at det bobler og syder rundt om i landet, når det drejer sig børn, unge og billedkunst. Det tegner godt for fremtiden.”

BKF er med

Billedkunstnernes Forbund huser centrets københavnske base, mens centrets vestdanske base ligger i Aarhus Billedkunstcenter.

Hele billedkunstens fødekæde er repræsenteret i ledelsen af Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst. Heriblandt Billedkunstnernes Forbund, der sidder i centrets styregruppe.

Læs mere på centrets egen webside: www.kbub.dk