Expired: Skolereform svigter kreative fag

18.09.13 | Nyheder

Dansk Kunstnerråd – herunder Billedkunstnernes Forbund – er skuffet over, at de kreative fag ikke får et væsentligt stærkere løft i forslaget til reform af folkeskolen, end det er tilfældet.

Det fremgår af et kritisk høringssvar fra kunstnerorganisationerne, der netop er afleveret til Undervisningsministeriet.

“Politisk har det ikke skortet på begejstring og verbal opbakning til de kreative fag gennem de sidste par år, og på utallige konferencer har man igen og igen konkluderet nødvendigheden for en opgradering af de kreative fag,” skriver Henrik Petersen, formand for Dansk Kunstnerråd bl.a. i høringssvaret.

Han peger på, at skolereformen slet ikke lever op til regeringens egne hensigtserklæringer om behovet for at styrke kunst i skolen:

“Når det gælder de kreative fag kan den enkelte skole eller kommune iflg. forslaget til reform af folkeskolen lige så godt vælge andre aktiviteter. Der sættes ikke faste rammer. Og det styrker bestemt ikke, når det i forslaget formuleres: ‘De praktiske/musiske fag skal bidrage til at understøtte den faglige udvikling og folkeskolens øvrige fag, herunder særligt dansk og matematik.’ Man forstår at billedkunst, musik, drama og håndværk og design ikke har selvstændig værdi, men blot tjener til at bakke de andre fag op,” lyder det i kunstnerrådets høringssvar.

Stik imod hensigterne

Det skuffende resultat af folkeskolereformen kommer efter et ellers lovende politisk forår 2013, hvor både kulturminister og undervisningsminister forsikrede, at skolereformen ville styrke elevernes møde med kunsten.

Trods at folkeskoler og kommuner med skolereformen bliver gensidigt forpligtede til at samarbejde om bl.a. billedskoler, så er der ingen substantielle forbedringer for de kreative fag som sådan – heller ikke for billedkunstfaget.

Situationen er uændret: Danske eleverne får fortsat kun en enkelt time om ugen i billedkunst op til 5. klasse.

Læs hele høringssvaret fra Dansk Kunstnerråd om de kreative fag i skolereformen, klik her…