Nyt udstillingsvederlag til billedkunstnere

17.01.23 | Nyheder

Billedkunstnernes Forbund og Kunstnernes Fagforening har i samarbejde med VISDA udformet en ny ordning, hvor billedkunstnere modtager et ekstra vederlag for udstillingsaktiviteter i Danmark.

”Vi er meget glade for at have fået denne ordning op at stå. Det er en betragtelig tilføjelse til det almindelige ophavsretsvederlag og et godt supplement til vores anbefaling om minimumshonorarer ved udstillinger. Denne ordning gælder for alle typer af udstillinger af nulevende billedkunstnere, der har udstillet på et af landets anerkendte museer eller kunsthaller såvel som for udstillinger i det offentlige rum, i kunstnerdrevne udstillingssteder, gallerier mv. Jeg håber, at alle, der har udstillet i det forgangne år, vil søge om vederlaget,” siger forperson Marie Thams fra Billedkunstnernes Forbund.

Ordningen kan søges gennem VISDA som Tillægsvederlag til billedkunstnere.

VISDA fordeler ophavsretsvederlag individuelt til de ophavsmænd, hvis værker er blevet brugt i blandt andet undervisning, bøger, tv, offentlige og private institutioner, mv. Udbetalingerne udregnes via indberetning fra brugere, stikprøveundersøgelser eller statistiske opgørelser.

Den nye ordning for tillægsvederlag sker, da det ikke altid er muligt for VISDA at modtage 100 % dækkende data, for eksempel på grund af manglende kreditering. Fordelingen sker dels på baggrund af statistiske data fra beslægtede områder, dels på baggrund af et pointsystem. Derfor havner nogle af pengene i en pulje, som nu udbetales til individuelle rettighedshavere på baggrund af et pointsystem baseret på udstillingsaktivitet. Udbetalingerne vil ligge fra 500 til 10.000 kroner. Der er afsat i alt cirka en million kroner til ordningen, der vil blive evalueret løbende.

Som billedkunstner ansøger du ved at indtaste data om de udstillinger, du har haft i Danmark i det forgangne år. Jo mere aktivitet, des større vederlag. Du kan ansøge om tillægsvederlaget frem til den 31. marts.

Ansøg her hos VISDA