Expired: OPEN CALL for kunststuderende og nydimitterede billedkunstnere

16.09.22 | Opslagstavle

Vestegnens Kulturinvesteringsråd inviterer kunststuderende og nydimitterede billedkunstnere til OPEN CALL om kunstopgave til Vestegnens Kulturuge 2023

Er du kunststuderende eller dimitteret billedkunstner i 2019 eller senere, så inviterer Vestegnens Kulturinvesteringsråd dig til OPEN CALL.

Vestegnens Kulturinvesteringsråd er et samarbejde mellem 5 kommuner på Vestegnen, der arrangerer Vestegnens Kulturuge. Til kulturugen i 2023 skal der realiseres et kunstprojekt, og vi ønsker, at kunstprojektet skal udføres af en ung billedkunstner.

Vi tilbyder en kunstopgave i 5 dele, hvor enkelte dele af værket skal være til stede i alle 5 kommuner. Du skal kunne forholde dig nysgerrigt og reflekterende til Vestegnen, kommunernes forskelligheder, en mangfoldighed af borgere, en historie der rækker langt tilbage og landskabelig diversitet. Med tanke på at værket skal befinde sig i det offentligt rum må din ambition om nytænkning i kunsten balanceres med en lydhørhed over for beskueren og det konkrete byrum/landskab. Læs mere om kunstopgaven på vestegnenskulturuge.dk/kunstprojekt2023

Vi forventer, at du er relativt uprøvet i et kunstprojekt i denne skala – derfor vil du få tilknyttet en kunstrådgiver. Kunstrådgiverens rolle er at yde sparring til dig i udarbejdelsen af skitse samt under planlægning og realisering af kunstopgaven.

Du skal aflevere et idéoplæg, som ud fra din kunstneriske praksis viser et originalt værk med et personlig udtryk. Værkets enkelte dele skal kunne opleves individuelt og gerne vække beskuerens nysgerrighed til at opsøge de øvrige dele.

Alle idéoplæg vil blive bedømt af et bedømmelsesudvalg bestående af kunstfaglige medlemmer, Lars Bent Petersen billedhugger og rektor for Kunstakademiets Billedkunstskole og Tyra Dokkedahl kunstrådgiver, samt administrative medlemmer fra kommunerne. 3 idéoplæg vil blive udvalgt til præsentation for bestyrelsen for Vestegnens Kulturinvesteringsråd, som vælger 1 ideoplæg til realisering.

Fristen for at aflevere idéoplæg er 27. oktober. for mere information om kunstopgaven samt Open Call, herunder tidsplan og budget se vestegnenskulturuge.dk/kunstprojekt2023.

Du kan sende eventuelle spørgsmål om Open Call-programmet frem til den 4. oktober til Monika Funder på xmf@hvidovre.dk. Spørgsmål og svar offentliggøres den 10. oktober på vestegnenskulturuge.dk/kunstprojekt2023.

Vi giver ikke honorar for idéoplæg. Det samlede budget for kunstopgaven er 475.000 kr. – heraf beregnes kunstnerhonorar og honorar for skitse efter BKF’s takster.