Open Call: Søg produktionsophold på Godsbanen

22.04.24 | Open Call

Hvad kan du søge ophold til?
Som professionel billedkunstner har du muligheden for at søge enten et produktionsophold eller et undersøgelsesophold. Det betyder at arbejdsopholdet på Godsbanen kan indgå som enten en del af produktionen til eksempelvis en konkret værk- udstillings- eller udsmykningsopgave, eller som en del af en praksis- og materialebaseret researchfase af et kunstprojekt. Projektets formål skal fremgå tydeligt af din ansøgning.

Open Calls
Du kan søge et ophold ved Godsbanens Åbne Værksteder gennem et årligt open call.
Ansøgningsfristen ligger hvert år den 15. oktober. Her ansøger du om et ophold i perioden mellem 1. april – 20. december året efter.

Helt ekstraordinært kan du i 2024 søge fra medio april. Her har du mulighed for at søge ophold i perioden mellem 1. oktober – 20. december 2024.

Ansøgningsfrist: 3 juni!

I perioden 1. januar – 1. april forbeholdes vores arbejdsrum de studerende ved Det Jyske Kunstakademi, og der kan derfor ikke søges ophold i denne periode.

Arbejdsperiode
Når du ansøger, angiver du den ønskede og realistiske længde for dit arbejdsophold.
Forløbet skal vare min. to uger og max. fem måneder.

Hvis du tildeles et produktions- eller undersøgelsesophold ved Godsbanen, er du ikke garanteret at få den eksakte længde eller ønskede periode for dit ophold opfyldt. Vi forsøger dog at kuratere de udvalgte projekter efter både ønsker og behov.

Værkstederne
Godsbanen rummer syv specialiserede værksteder for træ, metal, keramik, tekstil og serigrafi, laser, storprint og grafik. Til dagligt danner de rammerne om alt fra hobbyproduktion til professionel kunstnerisk praksis. Hver dag bistår vores koordinatorer og frivillige således alle led af den kreative fødekæde efter princippet Hjælp til selvhjælp.

Indkøb af materialer
Godsbanens Åbne Værksteder rummer alle et materialelager, hvorfra det er muligt at købe basismaterialer. Hvis du ønsker at specialbestille yderligere materialer fra nogle af vores leverandører, hjælper vi gerne med det. Dette koster et administrationsgebyr på 125 DKK.
Vi foreslår derfor, at du puljer dine materialebestillinger.

Det er også tilladt at bestille materialer fra eksterne leverandører. Dette står du dog selv for, ligesom du selv skal kunne garantere materialernes kompatibilitet med de værksteder, redskaber og maskiner, som du ønsker at benytte til bearbejdning af disse.

Faglig sparring
Hvert værksted har tilknyttet dygtige koordinatorer med mange års erfaring fra deres fagfelter, som hver dag arbejder for at rådgive værkstedernes brugere bedst muligt.

Som en del af et ophold ved Godsbanens Åbne Værksteder tilbydes du et begrænset antal konsulenttimer (fastsat efter længden på dit ophold) ved en relevant koordinator. Disse kan bruges til kvalificering og rådgivning efter behov.

Du er velkommen til at tilkøbe yderligere faglig sparring hos både vores værkstedskoordinatorer og eksternt fagpersonel, hvis din praksis kræver det.

Arbejdsrum
Under produktionsopholdet tilbydes du adgang til og råderum over et af vores store arbejdsrum. Arbejdsrummet er 68 m2 og ligger i umiddelbar forlængelse af kunstværkstederne. Der er derfor god mulighed for at udfolde din praksis og opbevare dit udstyr i perioden.

Godsbanen tilbyder ikke logi
Godsbanen tilbyder som udgangspunkt ikke bolig under opholdsperioden. Det er dog muligt at kontakte Lokaleudlejning og forhøre sig om muligheden for tilkøb af overnatning i en af vores kupéer i hele eller dele af perioden.

Ansvar for ophold og projekt
Du er altid velkommen til at booke hjælp hos vores værkstedskoordinatorer og -frivillige, som gerne vil yde kompetent faglig sparring. Du er dog selv ansvarlig for selve udførelsen af værkerne.

Mangler du særlige håndværksmæssige færdigheder eller ekspertise, opfordres du til at hyre professionel assistance. Dette sker for egen regning og skal aftales med værkstedernes koordinatorer.

Bidrag til det gode arbejdsmiljø under dit ophold
Kulturproduktionscenter Godsbanen har den unikke opgave at servicere både almene brugere, vækstlagsaktører, byens studerende og det professionelle kunst- og kulturmiljø. Det er en stor opgave, som vi hver dag sætter stolthed i at løse bedst muligt.

Godsbanens Åbne Værksteder tager således imod brugere på tværs af både kreative ambitioner og håndværksmæssige kompetencer, og værkstedernes personale gør meget for at møde alle brugerne, der hvor de er. Vi håber derfor, at du går til værkstederne og fagpersonalet med forståelse for denne opgave. Vi opfordrer til, at du benytter værkstederne uden for de spidsbelastede tidsrum samt laver aftaler med værkstedskoordinatorerne forud for ønsket individuel sparring.

Du kan læse mere om den gode praksis i vores arbejdsfællesskaber i Godsbanens Playbook.

Behandling af ansøgningen

Hvad skal ansøgningen indeholde?

Du bliver indledningsvist bedt om at indtaste henholdsvis en argumentation for, hvorfor du ønsker at løse projektet på Godsbanen (max 500 tegn inkl. mellemrum) samt et projektresumé (max 1200 tegn inkl. mellemrum).

Hertil skal du uploade en udvidet projektbeskrivelse i en samlet pdf. Dokumentet skal indeholde følgende:

En udvidet projektbeskrivelse på max 2400 tegn inkl. mellemrum
Max 1 sides udførlig procesplan:
Procesplanen skal indeholde en tidsplan samt plan for brug af værksteder og atelier for den ansøgte periode. Hertil hører en refleksion over egen værkstedsfaglighed og behov for intern/ekstern faglig rådgivning eller hjælp.

Max 1 sides CV pr. ansøger
Max 10 siders visuel dokumentation:
Det visuelle materiale skal indeholde 1) skitser, visualiseringer eller arbejdstegninger for det projekt, du ansøger med, og 2) Link til visuel dokumentation for tidligere arbejde

Vær opmærksom på, at du er ansvarlig for at kreditere korrekt, hvis du benytter dig af andres visuelle materiale.

Personlige data og copyright
Når du ansøger om et ophold ved Godsbanens Åbne Værksteder samtykker du til, at Godsbanen får indblik til dine personlige data. Disse oplysninger bruges udelukkende i forbindelse med sagsbehandlingen af din ansøgning samt ved evt. godkendelse at ophold.
Du kan læse mere om Godsbanens privatlivspolitik her.

Svartid
Du kan forvente at få svar på din ansøgning efter senest 4 uger.

Jury
Det er en kunstfaglig jury, der står for udvælgelsen af de kunstnere og projekter, der tildeles ophold. Juryen består fast af lederen af Godsbanens Åbne Værksteder og direktøren for Statens Værksteder for Kunst. Hertil udpeger hhv. Kulturproduktionscenteret Godsbanen og Aarhus Billedkunstcenter (AaBKC) hver et jurymedlem for et år ad gangen, mens Billedkunstnernes forbund (BKF) udpeger et jurymedlem, der sidder to år ad gangen.

I 2024-2025 består juryen af:

Jesper Kinnerup, leder af Godsbanens Åbne Værksteder
Frederik Hardvendel, direktør for Statens Værksteder for Kunst
Jette Gejl, professionel billedkunstner (udpeget af Godsbanen)
Jesper Rasmussen, professionel billedkunstner (udpeget af AaBKC)
TBA, udpeges af BKF i april 2024

FAQ

Hvad indebærer et ophold ved Godsbanens Åbne Værksteder?

Et ophold indebærer adgang til et stort arbejdsrum/atelier, adgang til samtlige af Godsbanens Åbne Værksteder, et begrænset antal timer til faglig rådgivning af værkstedernes professionelle personale (fastsat efter længden på dit ophold).
Hertil er der mulighed for tilkøb af yderligere professionel hjælp, materialer, overnatning mm.

Hvornår kan man søge?

Du kan søge løbende, men skal søge inden næst forekommende ansøgningsfrist.
Ansøgningsfristerne ligger således for de kommende år:

2024: 1. juni og 15. oktober
2025 & 2026: 15. oktober

Kan man søge flere kunstnere sammen?

Man kan godt søge flere kunstnere sammen. Dette angives i ansøgningen sammen med gruppens kontaktperson. Der uploades kun én samlet ansøgning, men vedlægges CV for alle i gruppen.

Hvem behandler ansøgningen?

Det er den kunstfaglige jury, der behandler ansøgningerne og indstiller de udvalgte projekter til værkstedernes fagpersonel. Herfra er det værkstedernes koordinatorer, der godkender projekterne ift. faciliteter og tidsomfang.

Skal jeg kreditere Godsbanens Åbne Værksteder, når jeg offentliggør/udstiller mit projekt?

Det er påkrævet, at du ved udstilling og markedsføring henviser til, at dit projekt er skabt på Godsbanens Åbne Værksteder. Du kan downloade Godsbanens logo her.

Læs mere her

Ansøg her