Expired: Censorer til Kunstakademiets Billedkunstskolers censorkorps

11.05.22 | Opslagstavle
Ansøgningsfrist: 01-06-2022

 

Der skal beskikkes censorer til Kunstakademiets Billedkunstskolers eksterne censorkorps for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2026.

Beskikkelsen foretages af Kulturministeriet efter indstilling fra Kunstakademiets Billedkunstskoler.

Opgaver

De beskikkede censorer skal deltage i optagelses- og bedømmelsessammenhænge på Kunstakademiets bachelor- og kandidatuddannelse.

Censorerne skal påse, at bedømmelserne afspejler de formål og krav til uddannelserne, som er fastlagt i bekendtgørelse om Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler samt i studieordningerne for akademiets uddannelser. Censorerne skal ligeledes sikre, at bedømmelsen af de studerendes præstationer sker på et sagligt og objektivt grundlag. Endelig skal censorerne medvirke ved behandlingen af klage- og ankesager.

Akademiet anvender beskikkede censorer til følgende opgaver:

  • Bedømmelser af bachelorafslutninger
  • Bedømmelser af kandidatafslutninger
  • Deltagelse i optagelsesudvalg

Bedømmelser af bachelor- og kandidatafslutninger finder typisk sted i april-juni og har et omfang på 1-3 dages varighed. Deltagelse i optagelsesudvalg finder typisk sted i februar-april. Optagelsen afvikles over 2 uger à 1-3 dages varighed i hver uge, og der vil være forberedelse forbundet med deltagelsen i optagelsesudvalgene.

Kvalifikationer

Censorerne skal have:

  • Professionel billedkunstnerisk praksis på højeste niveau
  • Dokumenteret kunstnerisk virksomhed
  • Kendskab til dansk og international samtidskunst og teorier med betydning for samtidskunsten

Der vil ved udvælgelsen af censorer desuden blive lagt vægt på:

  • Underviserkompetence- og erfaring
  • Tidligere censorerfaring

Honorering

Censorerne bliver honoreret i henhold til Finansministeriets cirkulære om censorvederlag. Rejseudgifter refunderes efter statens takster.

Ansøgning

Ansøgningen består af nedenstående dokumenter:

  • Oplysningsblanket
  • CV

Oplysningsblanketten downloades, udfyldes og vedlægges ansøgningen ved fremsendelse. Oplysningsblanketten kan downloades her: Oplysningsblanket

Spørgsmål af faglig karakter rettes til kunstfaglig udviklingsmedarbejder, Emil Leth Meilvang (tlf. 3374 4620 / mail: emil.meilvang@kunstakademiet.net). Spørgsmål vedr. ansøgningsproceduren rettes til studiekoordinator, Sofie Lidbjerg (tlf. 3374 4610 / mail: sofie.lidbjerg@kunstakademiet.net).

Ansøgningsfrist

Ansøgningen skal være Kunstakademiets Billedkunstskoler i hænde senest den 1. juni 2022.

Man kan forvente at få svar vedrørende eventuel beskikkelse i efteråret 2022.

Ansøgning om beskikkelse skal ske elektronisk via dette link