Overblik: Seneste nyt om kunstnere og hjælpepakker

24.04.20 | Nyheder

På mandag d. 27. april åbner Slots- og Kulturstyrelsen for ansøgninger til den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst. Med ordningen kan du få kompensation for op til 75 procent af den indkomst, du som kunstner mister pga. Coronakrisen, dog max 23.000 kr. pr. måned.

For at kunne søge puljen for kunstnere med kombinationsindkomst skal du kunne dokumentere A- og B-indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed på i alt mindst 8.333 kr. om måneden. Hele beløbet skal stamme fra dit kunstneriske virke.

Deltag på BKF-webinar 30. april 2020 om den særlige pulje for kunstnere med kombinationsindkomst…

Indtægter fra f.eks. undervisning, talks og workshops regnes med i den samlede indkomst fra det kunstneriske virke, når ansøgninger til denne ordning behandles.

Pensionister, nyuddannede og personer på supplerende dagpenge kan også søge ordningen, forudsat de opfylder puljens øvrige kriterier.

Læs alt om den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomst hos Slots- og Kulturstyrelsen…

Nye muligheder for kombinatører i hjælpepakke for selvstændige/freelancere
En positiv sideeffekt af Coronakrisen er, at kombinatørernes ringe vilkår på arbejdsmarkedet har fået en ny, længe tiltrængt politisk bevågenhed.

Efter fælles pres fra de faglige organisationers er det lykkedes at skabe politisk gehør for at justere og forbedre den hjælpepakke for selvstændige og freelancere, som blev lanceret tilbage i begyndelsen af april. I første omgang kunne man via denne hjælpepakke kun søge kompensation for enten tabt omsætning eller tabt B-indkomst.
Men efter politiske forhandlinger sidste weekend er denne hjælpepakke blevet justeret, så A og B indkomst nu kan lægges sammen med tabt overskud i virksomheden, når grundlaget for at ansøge om kompensation beregnes. Dermed bliver hjælpepakken i højere grad relevant for kunstnere.

Hjælpepakken for selvstændige/freelancere er også blevet forlænget med en måned, så den nu løber fra d. 9. marts til d. 8. juli.

Ansøgningsskema til kombinatørordningen i hjælpepakken for selvstændige og freelancere vil blive offentliggjort i løbet af maj måned på www.virksomhedsguiden.dk

Hvilken hjælpepakke skal jeg søge?
Der er nu 2 forskellige hjælpepakker, med i alt 4 forskellige indgange som er relevante for kunstnere i Coronakrisen:

Den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster
For at kunne komme i betragtning til ordningen skal du være professionel kunstner med væsentlig tilknytning til den danske kunstscene. Dine indtægter fra dit kunstneriske virk skal udgøre mindst 8.333 kr. om måneden. Indtægterne kan være sammensat af både A og B indkomst samt overskud fra selvstændig virksomhed. Du kan via denne ordning få kompensation for op til 75 procent af den indkomst, du mister pga. COVID-19-krisen, dog max 23.000 kr. pr. måned. Ordningen åbner for ansøgning d. 27. april.

Hjælpepakke for selvstændige, freelancere og kombinatører
For at kunne komme i betragtning til denne hjælpepakke, som åbnede d. 1. april, skal du være selvstændig eller freelancer med eller uden CVR-nummer og have en månedlig omsætning på mindst 10.000 kr. om måneden.
Efter en justering og udvidelse af denne hjælpepakke d. 18. april kan man via denne hjælpepakke nu få kompensation for op til 90 procent af det forventede tab i omsætning eller B-indkomst i 4 måneder, dog max kr. 23.000.
Kombinatører kan også gøre brug af denne hjælpepakke. Hvis man har haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i 2019, er man omfattet af denne ordning. Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned skal være B-indkomst, og højst 20.000 kr. være A-indkomst. Man kan max modtage 20.000 kr. pr. måned i kompensation for tab.

<iframe src=”https://player.vimeo.com/video/420313523″ width=”640″ height=”400″ frameborder=”0″ allow=”autoplay; fullscreen” allowfullscreen></iframe>
<p><a href=”https://vimeo.com/420313523″>Webinar om den nye kompensationsordning for kombinat&oslash;rer i hj&aelig;lpepakken for selvst&aelig;ndige og freelancere</a> from <a href=”https://vimeo.com/user74348563″>Billedkunstnernes Forbund</a> on <a href=”https://vimeo.com”>Vimeo</a>.</p>

 

Øverst: Billedet viser ‘Stort stofværk’ af Claus Egemose. Fra den Corona-nedlukkede udstilling i Kunsthal Nord, INDOORS, med bidrag af Claus Egemose, Michael Mørk og deres fælles kunstnerduo Allan Gabi. Foto: Niels Fabæk.