Rør ikke ved virksomhedernes afskrivning af kunstkøb

21.02.24 | Nyheder

Frigastudvalget foreslår at sanere den ordning, der giver virksomheder mulighed for at afskrive kunstkøb. Det vil betyde et betydeligt indtægtstab for kunstnerne, siger sekretariatsleder og jurist Klaus Pedersen fra Billedkunstnernes Forbund.

I denne uge offentliggjorde Ekspertgruppe for fremtidens erhvervsstøtte – også kaldet Frigastudvalget – sine anbefalinger til prioritering af erhvervsstøtten, som skal give regeringen mulighed for at sanere de nuværende erhvervsstøtteordninger med to milliarder kroner årligt.

En af ekspertgruppens anbefalinger er at sanere den ordning, der gennem særregler i skattesystemet tillader virksomheder at afskrive kunstkøb. Ordningen understøtter kunstnere indirekte, og det er ifølge ekspertgruppen ikke i overensstemmelse med princippet om et overskueligt og lettilgængeligt støttesystem, hvor også de offentlige administrationsomkostninger skal begrænses. Samtidig mener man, at ordningen er rettet mod private køb af kunst, som ikke nødvendigvis gør kunsten tilgængelig for den brede befolkning.

Betydeligt indtægtstab

Hvis Frigastudvalgets anbefaling vinder politisk opbakning, vil det betyde et betydeligt indtægtstab for kunstnerne. Virksomhedernes køb af ny dansk kunst udgør en væsentlig andel af det samlede marked for billedkunst – nemlig cirka 14 procent, viser den seneste opgørelse på området.

”Hvis den ellers velfungerende ordning afskaffes og virksomhederne ikke har mulighed for få fradrag for sit kunstkøb, må det formodes, at en betydelig del af de cirka 70 millioner kroner, der årligt bruges af virksomhederne til køb af ny kunst, vil forsvinde,” siger sekretariatsleder og jurist Klaus Pedersen fra Billedkunstnernes Forbund.

Og kunst er vigtig ude i virksomhederne. Sidste år udkom journalisten Michael Solgaards bog ’Med kunsten som indsats’, der giver en lang række eksempler på, hvordan investeringer i samtidens kunst beriger nogle af landets største virksomheder og deres medarbejdere, kunder og produkter:

Kunst motiverer og inspirerer

”Vores virksomhed lever af innovation og kreativitet, så at have kunst hængende til at motivere og inspirere passer godt med det, vi laver. Kunst er et holdepunkt i, at ikke alt bliver en flad forsimpling af budskaber, og det må Novo Nordisk gerne udfordres på. Jeg tager mig selv i at gå rundt i bygningerne og stoppe op og kigge på kunsten. Det bringer også min tankevirksomhed i gang,” siger adm. direktør Lars Fruergaard Jørgensen i bogen.

Afskrivning af kunstkøb har ikke karakter af en almindelig erhvervsstøtteordning, der alene har til formål at støtte nulevende billedkunstnere, siger Klaus Pedersen:

”Det er derimod vores opfattelse, at fradragsmulighederne for kunstkøb i vid udstrækning sidestiller kunstkøb med indkøb af andre elementer, der indgår ved indretning af erhvervslokaler. Det forekommer ikke fair, at der ikke kan opnås fradrag for virksomhedernes køb af kunst, når en af opgaverne for kunsten er, at den bidrager til et godt og inspirerende arbejdsmiljø. Og samtidig er det jo indlysende, at det vil påvirke indtægtsgrundlaget for billedkunstnerne, der notorisk er en af landets lavest lønnede erhvervsgrupper,” siger han.

 

Foto øverst: Nana Francisca Schottlander, ”Please Be Here Now” (2015). Performance i udstillingsvinduet hos Nørgaard på Strøget. Fra Michael Solgaards bog Med kunsten som indsats – møder mellem erhvervsliv og samtidskunst. Strandbjerg Publishing 2023