Sådan stemte I: Resultat af BKF’s urafstemning 2019

10.12.19 | Nyheder

Fremover får BKF’s studentermedlemmer stemmeret til alle forbundets valg. Og BKF’s Ophavsretsfond erstattes af Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler. Det står klart nu, hvor stemmerne er talt op efter BKF’s urafstemning 2019.

Medlemmerne af Billedkunstnernes Forbund har stemt klart ja til et forslag fra BKF’s bestyrelse om revision og modernisering af forbundets vedtægter. Den samlede vedtægtspakke blev vedtaget med 249 ja-stemmer. 33 stemte nej.

Vedtægtsændringerne indebærer bl.a., at studentermedlemmer nu får stemmeret i forbundet. Samt at alle professionelt arbejdende billedkunstnere, også dem, der har det, der svarer til en bachelorgrad fra et kunstakademi, men ikke en mastergrad, kan optages i BKF.

Se skema med oversigt over vedtægtsændringerne her…

Læs BKF’s optagelsesvedtægt 2019 her…

Genvalg og et nyt navn i bestyrelsen
Fire poster var på valg til BKF’s bestyrelse for en ny toårig periode. Tre bestyrelsesmedlemmer genopstillede, og de blev alle tre valgt:

Kim Grønborg, Hannibal Andersen og Simon Fiil (tidligere studenterrepræsentant i bestyrelsen). Desuden valgtes Søren Hüttel, som ikke tidligere har siddet i bestyrelsen.

Til BKF’s Optagelsesudvalg valgtes Steffen Tast.

Til BKF’s Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler (tidligere BKF’s Ophavsretsfond BKFO) valgtes Ulla Hvejsel.

Stemmeprocenten til bestyrelsesvalget var i år 31, hvilket er lidt højere end de foregående år.

Læs reportage og referat fra generalforsamlingen 2019 her…