BKF 50: Generalforsamling genvalgte formand

06.11.19 | Nyheder

BKF’s generalforsamling 2019 genvalgte Nis Rømer som formand for en ny toårig periode. Det skete ved fredsvalg og med en lang klapsalve fra salen.

Nis har været formand for BKF siden 2016 og er til daglig underviser på Holbæk Kunsthøjskole. I hans tid som formand har forbundet gennemgået en markant medlemsfremgang, fra ca. 1.300 til i dag over 1.700 medlemmer, det højeste antal for forbundet nogensinde.

Nis Rømer, formand for BKF. Foto: Uffe Weng.

Efter en festlig fejring af forbundets 50 års jubilæum med politiske festtaler, performance og workshop, bød Nis Rømer velkommen til forbundets halvtredsindstyvende generalforsamling lørdag d. 2. november på Statens Værksteder for Kunst og fremlagde bestyrelsens beretning.

Beretningen fortæller bl.a. om den store forskningsundersøgelse af billedkunstneres leve- og arbejdsvilkår, om BKF’s forhandlinger med kunstlivets organisationer om kunstnerhonorarer og om den store BKF-konference Kunstens Kompetencer, som blev afholdt tidligere i år.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget af salen.

Nye tider for BKFO
Anders Werdelin, formand for bestyrelsen i Billedkunstnernes Forbunds Ophavsretsfond (BKFO) fremlagde fondens beretning og regnskab, som salen enstemmigt vedtog. Han forklarede desuden om baggrunden for, at fonden nu – som led i en foreslået ændring af forbundets vedtægter – foreslås nedlagt og erstattet af et udvalg under BKF’s bestyrelse: En fond skal gennem en omfattende og dyr godkendelsesproces, før det er lovligt at kalde den en fond. Den proces har BKFO aldrig været igennem, og med de små midler den deler ud, kan det ikke betale sig at søge at få BKFO gjort lovlig som fond.

Omkring 120 medlemmer deltog i generalforsamlingen 2019. Foto: Uffe Weng.

Anders Werdelin beklagede den eventuelle forandring fra fond til udvalg, fordi det betyder, at fonden mister sin autonomi: Set fra det nuværende BKFO mister kunstlivet en spiller, som sørger for, at midlerne finder anvendelse også udenfor BKF’s kreds. Samtidigt har lovgivning fra EU bestemt, at en mærkbar større del af de ophavsretsmidler, der hidtil har været til uddeling i BKFO, skal gå til individuelle rettighedshavere. Der bliver væsentligt færre midler at dele ud af fremover, også hvis fonden overgår til at være Udvalg til Uddeling af Kulturelle Midler, fortalte Anders Werdelin.

Vedtægtsændringer sendt til urafstemning
Herefter fremlagde bestyrelsen sit forslag om en gennemgribende modernisering af forbundets vedtægter. Forslaget om vedtægtsændringer, der er præsenteret i indkaldelsen til generalforsamlingen, blev drøftet livligt af deltagerne, som derefter vedtog at sende den samlede vedtægtspakke til urafstemning hos samtlige medlemmer af BKF.

Medlemmer af BKF modtager i slutningen af november måned med posten information om urafstemningen, der foregår online.

De foreslåede ændringer handler bl.a. om at føre vedtægterne up to date, så de passer med den digitale virkelighed. F.eks. foreslås det, at annoncering af generalforsamling og udsendelse af diverse skriftligt materiale fremover kan ske digitalt. Desuden indebærer forslaget, at studentermedlemmer får stemmeret og sikres en fast plads i bestyrelsen på lige fod med øvrige medlemmer. Og at optagelsesreglerne i BKF moderniseres og meritsystemet forenkles.

Ydermere foreslås Ophavsretsfonden i BKF nedlagt og omdannet til et udvalg (se afsnittet ovenfor), der nedsættes af generalforsamlingen. Endelig foreslås det, at hele landet sikres repræsentation i BKF’s bestyrelse, idet 2 pladser i bestyrelsen forbeholdes henholdsvis Øst- og Vestdanmark. Endelig indebærer forslaget, at bestyrelsen skal afspejle en ligelig kønsfordeling.

Skema med oversigt over alle foreslåede vedtægtsændringer kan ses her…

Ny optagelsesvedtægt vedtaget
På generalforsamlingen fremlagde BKF’s bestyrelse desuden forslag om at modernisere og forenkle optagelsesreglerne i BKF. Forslaget indebærer bl.a., at en bachelorgrad fremover skal være tilstrækkeligt for optagelse i BKF. I dag kræves en Mastergrad. Endvidere vil støttetilsagn fra Statens Kunstfond og soloudstillinger på anerkendte udstillingssteder være adgangsgivende for et medlemskab.

Generalforsamlingen vedtog forslaget om ny optagelsesvedtægt efter en længere drøftelse om bl.a. fremtidig pointgivning for deltagelse i censurerede udstillinger.

Den nye, tilrettede optagelsesvedtægt kan ses her…

Valg til bestyrelse og udvalg
På generalforsamlingen opstilledes en række kandidater til valg i BKF’s bestyrelse og andre udvalg.

Info om alle kandidaterne vil kunne læses på www.bkf.dk om kort tid – link til valgmaterialet og til selve afstemningen får du, som er medlem af BKF, tilsendt i et brev med nyt medlemskort mm., som kommer med posten i slutningen af november.

Kandidater til BKF’s bestyrelse – 4 poster er på valg:
Anu Ramdas (har trukket sit kandidatur)
Hanibal Andersen
Kim T. Grønborg
Simon Fiil
Søren Hüttel
Thomas Kadziola
Vibeke Stilling Larsen

Kandidater til BKF’s Optagelsesudvalg – 1 post er på valg:
Steffen Tast
Kristian Sverdrup

Kandidater til Udvalg til Uddeling af Kulturelle Midler – 1 post er på valg:
Ulla Hvejsel
Christina Renè

Referat fra generalforsamlingen kan læses her…