Skoleelever får et år mere med billedkunst

30.01.19 | Nyheder

Den justering af folkeskolereformen, som partierne i folkeskoleforligskredsener blevet enige om, gør billedkunst obligatorisk til 6. klasse. ”Det er yderst positivt i en tid, hvor kreativitet og en god forståelse af det visuelle er vigtigere end nogensinde,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Hidtil har billedkunst kun stået på elevernes skemaer til 5. klasse. Men det ændres med den nye folkeskoleaftale, som partierne i forligskredsen nu har indgået.

Baggrunden er, at forligskredsens partier i sommer besluttede at styrke folkeskolens praktisk-musiske fag: håndværk og design, musik, madkundskab og billedkunst. Det indebærer, at alle elever i 7. og 8. klasse skal have mindst ét praktisk-musisk fag.

For at undgå at der opstod et hul i billedkunstundervisningen efter 5. klasse, besluttede politikerne at prioritere obligatorisk billedkunst i den nye folkeskoleaftale, så faget nu også kommer på 6. klasse-elevernes skema. Det skriver folkeskolen.dk

Positivt – men billedkunst skal stadig styrkes
Billedkunstnernes Forbund (BKF) glæder sig over nyheden:
”At der kommer flere timer til billedkunst i 6. klasse er yderst positivt og vigtigt i en tid, hvor kreativitet og en god forståelse af det visuelle er vigtigere end nogensinde,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund.

Eleverne får billedkunst på skemaet en time om ugen i 6. klasse, og faget får dermed et kontinuerligt forløb fra 1. – 6.klasse, så det er muligt at bygge bro til valgfaget i 7. og 8. klasse.

Samtidig hæfter BKF sig dog ved, at billedkunstfaget stadig ikke vægtes tilstrækkeligt i folkeskolens ældre klasser: Sommerens aftale om styrkelse af de praktisk-musiske fag indebærer nemlig, at det eneste praktisk-musiske fag, skolerne forpligtes til at tilbyde i 7.- 8. klasse, er faget håndværk og design.

Det er op til skolerne selv, om de også sætter musik, billedkunst og madkundskab på skemaet som valgfag i udskolingen. Det kan betyde, at mange folkeskoler pga. pressede budgetter nøjes med at tilbyde det obligatoriske fag håndværk og design i 7.8.-klasse, og ikke opretter f.eks. billedkunsthold i udskolingen.

Flere penge?
Den nye folkeskoleaftale betyder først og fremmest, at skoledagen bliver kortere for de yngste elever. Den kortere skoledag medfører en besparelse på 305 millioner kroner, og af dem fordeles 117 millioner kroner ligeligt mellem dels flere fagtimer i billedkunst, fremmedsprog og historie – dels til et løft af den understøttende undervisning.

Styrkelsen af de praktisk-musiske fag i de ældre klasser er dog stadig ikke finansieret, og det har flere organisationer, bl.a. Danmarks Billedkunstlærere, tidligere kritiseret i et fælles høringssvar. De efterlyser bl.a. midler til etablering af flere og bedre faglokaler, til efteruddannelse af lærere og til indførsel af prøver på de ældre klassetrin i de praktisk-musiske fag.

Læs mere på folkeskolen.dk

Foto øverst: Kompetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst.