Statens Kunstfond hyldede kunsten

01.02.19 | Nyheder

De skaber kunst af ypperligste kvalitet og til glæde for mange mennesker. Kunst der kan mærkes. Sådan lød det i invitationen, da Statens Kunstfond i denne uge hyldede modtagerne af kunstfondens hædersydelse 2018. Det skete ved en et arrangement på Det Kongelige Teater i København.

Blandt de ti modtagere af hædersydelserne er billedkunstnerne Bodil Nielsen og Olafur Eliasson, der blev fejret for henholdsvis  en ‘vedholdende og begavet undersøgelse af maleriet og dets måde at være i verden på’ og en ‘analytisk skarphed og sprudlende kreativitet i et overvældende kunstnerisk virke’.

Valget af de to billedkunstnere begrundes således af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Billedkunst:

Bodil Nielsen (f. 1957)
”Bodil Nielsen har i mere end tredive år eksperimenteret med og udforsket maleriet. Hun stiller spørgsmål til maleriets muligheder og begrænsninger i en disciplineret og indtrængende proces, som, man tydeligt fornemmer, er drevet af en indre nødvendighed. Bodil Nielsen skyder ikke genvej til sit maleri. Ingen løsninger synes taget for givet, intet materialevalg er en selvfølge, intet format og ingen tekstur er uden begrundelse.”
Læs den fulde begrundelse

Olafur Eliasson (f. 1967)
”Med analytisk skarphed og sprudlende kreativitet skaber Olafur Eliasson værker, der forundrer og forfører verden over. Naturfænomener er både materiale og tematik i Eliassons univers. I storskala installationer tænkes værk, beskuer og omgivelser sammen til en helhedsoplevelse, hvor beskuerens sanseapparat og bevidsthed samler sig i én koncentreret oplevelse af selve nuét. Værkernes essens har karakter af en videnskabelig undersøgelse, men de forløses i et poetisk og legende udtryk.”
Læs den fulde begrundelse

De 10 hædersmodtagere for 2018 er:

• Puk Damsgård, forfatter
• Jan Hansen, oversætter
• Bodil Alling, instruktør og kunstnerisk leder
• Kitt Johnson, koreograf og danser
• Annemarie Lund, landskabsarkitekt
• Dorte Mandrup-Poulsen, arkitekt
• Bodil Nielsen, billedkunstner
• Olafur Eliasson, billedkunstner
• Jon Bang Carlsen, filminstruktør
• Hans Rønne, dramatiker og instruktør

Baggrund:

Hædersydelserne – der tidligere hed Statens Kunstfonds livsvarige ydelser – er livsvarige, og kan tildeles kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstner.

Der er i alt 275 hædersydelser til rådighed. Fordelingen af hædersydelserne er fast fordelt på de enkelte kunstarter. Ydelsernes størrelse bliver reguleret efter modtagerens øvrige indtægt.

Maksimumsydelse
Har man en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på eller under ca. 210.000 kr./år. modtager man maksimumsydelse. Denne ydelse udgør pt. ca. 163.000 kr./år.

Mellemydelse
Har man en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på mere end ca. 210.000 kr./år, justeres den udbetalte ydelse ned fra maksimumsatsen med et beløb svarende til 75 % af det overstigende indkomstbeløb.

Minimumsydelse (eller ingen ydelse)
Har man en gennemsnitlig skattepligtig indkomst på ca. 404.000 kr./år eller derover, modtager man en minimumsydelse på ca. 18.000 kr./år. Dette gælder dog kun for kunstnere, der fik tildelt hædersydelse (livsvarig ydelse) før 1. januar 2014.

Nuværende fordeling af ydelser på kunstarter
• 90 til billedkunstnere
• 70 til skøn­litterære for­fat­tere
• 12 til for­fat­tere med forfatter­skab af almen kulturel betyd­ning
• 4 til oversættere
• 36 til kompo­nister
• 27 til kunsthånd­værkere og designere
• 16 til arki­tekter
• 12 til skaben­de scenekunstnere
• 8 til skabende filmkunstnere

Fejring på Det Kongelige Teater af modtagerne af Statens Kunstfonds hædersydelser 30. januar 2019, blandt andre billedkunstner Bodil Nielsen (t.h). Foto: Frederik Gram.