Søg støtte fra Nordisk Kulturfond

30.01.24 | Opslagstavle

Projektstøtte til samarbejder på tværs af Norden

To gange om året kan du søge om Projektstøtte til projekter, der bygger på og udvikler samarbejder på tværs af Norden. Projekter må også gerne inddrage partnere fra andre lande.

Projektstøtte er nu åben for ansøgninger med frist 19. februar 2024.

Hvad er Projektstøtte?

Projektstøtte er Nordisk Kulturfonds bidrag til at stimulere udviklingen af kunst- og kulturlivet og styrke forskellige aktørers nordiske forbindelser.

Projekternes originalitet og samarbejder på tværs af de nordiske lande vægtes højt, men vi byder også velkommen til projekter, der på forskellig vis rækker udover den nordiske region.

Som fond er vi risikovillige, og vi støtter ofte etablerings- og udviklingsfaser af nye kunstneriske og kulturelle tiltag og netværk. Støtten kan også uddeles til projekter, der bygger på tidligere netværksdannelse eller et tidligere gennemført projekt, hvis der kan ses en tydelig videreudvikling og nytænkning af det eksisterende, og fondens støtte vil have en klar relevans.

Kulturaktører, kunstnere, offentlige og private organisationer, foreninger mm. fra alle lande, uanset nationalitet, kan søge om projektstøtte.

Du kan søge om maks. 500.000 DKK, men det er en god idé at danne sig et indtryk af den typiske størrelse på Nordisk Kulturfonds støtte, inden du søger. Projektet skal have mindst 50% medfinansiering.

En åben og nysgerrig tilgang

Vi arbejder med en åben og nysgerrig tilgang til det nordiske og interesserer os for det, der er under udvikling. Som ansøger inviteres du derfor til at indvie fonden i dit perspektiv og tilgang til betydningen af det nordiske, og hvordan dit konkrete projekt kan medvirke til at skabe meningsfulde sammenhænge og forbindelser i eller med Norden.

Vurderingskriterier

Ansøgninger vurderes ud fra tre overordnede kriterier og med afsæt i projektets egen kontekst og sammenhæng:

Kunstnerisk/kulturelt indhold og ambitioner

Fonden vurderer projektets kunstneriske og/eller kulturelle ambitioner og indhold samt dets metode og plan for gennemførelse. Der lægges vægt på nytænkning og udvikling, herunder i forhold til evt. tidligere projekter.

Nordisk relevans og samarbejde i projektet

Fonden vurderer forankringen hos relevante aktører på tværs af de nordiske lande og samarbejdet i projektet: projektets betydning for de involverede samarbejdspartnerne og deres engagement i projektet.

Fonden vurderer projektets udforskning af forskellige aspekter af det nordiske samt dets betydning for udviklingen af kunst- og kulturlivet set ud fra i projektets omfang og virkefelt. Det nordiske skal fylde mere i projektet end et samarbejde mellem to nordiske lande: Projektet skal som minimum have et bredere nordisk indhold eller målgruppe.

Relevant og realistisk projektøkonomi

Fonden vurderer, i hvor høj grad budgettet er realistisk og gennemarbejdet i forhold til projektets indhold samt i hvor høj grad de samarbejdsmæssige og nordiske ambitioner afspejles i budgettet. Det er et krav, at min. 50% af budgettet skal komme fra andre kilder end fonden. I alt må indtægter maks. bestå af 85% finansiering fra det officielle nordiske samarbejde (fx Nordisk Kulturfond og Nordisk Kulturkontakt).

 

Læs om ansøgningens betingelser og læs mere om Nordisk Kulturfonds Projektstøtte på deres hjemmeside.