Specialister på eget liv

20.10.23 | Nyheder

 Tina Enghoff er optaget af at give stemme til folk, der af den ene eller anden grund ikke kan deltage i den offentlige samtale – heriblandt fængselsindsatte.

Af Helle Fagralid, Fagbladet Billedkunstneren #3, 2023

Billedkunstner og fotograf Tina Enghoff har siden 2015 har haft et tæt, fortløbende samarbejde med fængselspræst Kamille Nygård, som blandt andet har resulteret i en række workshops med indsatte i fængsler i Norge og Danmark: ”Det har været en fantastisk verden at træde ind i, men det er ikke noget, man bare gør som kunstner”, fortæller hun.

Tina Enghoff (f.1957) er oprindeligt uddannet grafisk designer, hvilket hun bruger i arbejdet med sine kunstbøger, men det var et år i New York på International Center of Photography, der gav hende et teoretisk og filosofisk afsæt til at træde ind på den kunstfotografiske scene.

Gennemgående i hendes kunstneriske virke er samarbejde og inklusion af de mennesker projekterne omhandler som eksempelvis i Migrant Documents (2011-2013), hvor hjemløse udokumenterede immigranter lavede ’postkort fra Danmark’ med engangskameraer eller Seven Years (2010), hvor omdrejningspunktet var familiesammenførte kvinder, der anonymt fortalte om det fysiske og psykiske fængsel deres ægtemænd og syvårs-reglen fastholdt dem i.

”De mennesker er jo specialister i deres egne liv. Det er deres erfaring og viden, som jeg bruger i mine kunstprojekter” fortæller Tina Enghoff, der altid har været optaget af at give stemme til folk, der af den ene eller anden grund ikke kan deltage i den offentlige samtale. Hendes politiske og sociale engagement ligger som en rød tråd i hendes arbejde, men et projekt initieret af den tidligere leder af Nikolaj Kunsthal, Elisabeth Delin Hansen, blev dog afgørende for hendes videre arbejde med social praksis, hvor mødet og samtalen er en lige så vægtig del af værket som slutproduktet.

Giver magten tilbage

”Jeg blev på en måde kastet hovedkulds ud i det, da jeg i 2012 blev inviteret af Elisabeth Delin Hansen til at deltage som kunstner i et stort projekt om inklusion i samarbejde med boligområdet Folehaven i Valby. Projektet løb over fire år og involverede en gruppe unge i det udsatte område, der udstyret med et videokamera skulle lave film om dét, der var vigtigt dem. Efterfølgende fik vi så redigeret og sat lyd til filmene professionelt og på den måde blev de pludselig til værker, som hvert år blev vist på foto- og videofestivallen i Nikolaj Kunsthal.”

Go Sit in Your Cell and the Cell Will Teach You Everything, Citadellet, Landskrona Fotofestival 2022.

”Det var her, jeg lagde grunden til min praksis, ved at jeg blev givet en stor frihed fra kunsthallens side og i mit samarbejde med de fantastiske mennesker, der arbejdede hands on i Folehaven og som havde en særlig indgang til de unge. Det samarbejde var afgørende. Det er dér nøglen ligger for os billedkunstnere til vejen ind i de her sociale områder; det er ikke os selv og vores kundskaber, men de mennesker vi arbejder sammen med. For hvordan får man et ungt menneske, der har været medlem af en bande til at lave en videoinstallation, der rent faktisk betyder noget for ham?”, siger Tina Enghoff:

”Det handler især om at give magten og beslutningerne tilbage til dem, man inviterer ind. De unge var med hele vejen, og det var dem, der kunne tage credit for værkerne til slut. Projektet lykkedes utrolig godt og her lærte jeg, hvordan man kan arbejde med mennesker, der har nogle kæmpe udfordringer i livet, og det fundament har jeg senere kunne bruge i mit arbejde i Grønland og i fængslerne.”

Åben agenda

Efterfølgende blev Tina Enghoff involveret i et stort projekt i Grønland, som handlede om, hvordan kunst, fællesskaber og psykosociale workshops kan danne en enhed, der kan bidrage til at ændre unges mentalitet, så de bliver mere uddannelsesparate. Og igen blev projektet udviklet i tæt samarbejde med de lokale. Erfaringerne herfra tog hun med sig ind i det næste store projekt, som opstod lidt tilfældigt, da fængselspræst Kamille Nygård en dag ringede og inviterede Tina Enghoff til at besøge hende i Ringe Statsfængsel.

Go Sit in Your Cell and the Cell Will Teach You Everything, Citadellet, Landskrona Fotofestival 2022

”Vi klikkede med det samme, og da hun viste mig isolationsgangen, kunne jeg straks se, at her var der et kunstprojekt. Det blev til fotokunstbogen Isolation, som Kamille skrev en tekst til. Bogen består af fotos af de håndskrevne sedler, hvor fængselsbetjentene har noteret, hvad der er blevet ødelagt i cellerne, og som de indsatte så hæfter for. For mig var det et billede på, hvordan man kontrollerer folk. Derudfra opstod så vores næste samarbejde, der omhandlede de indsatte, som jeg jo endnu ikke havde mødt.”

Tina Enghoff fortæller, at det er uhørt at tage et kamera med ind i et fængsel, så da hun og Kamille Nygård ansøgte om at lave en fotoworkshop i Ringe Statsfængsel fik de afslag fra kriminalforsorgen. Heldigvis var tilgangen i de norske fængsler mere åben, og da Norges nationale museum for fotografi, Preus museum, inviterede Tina Enghoff og Kamille Nygård til i samarbejde med kriminalforsorgen at lave et workshopforløb med de indsatte, fik de mulighed for at realisere projektet Tid, sted, rum. De fik dog at vide, at de ikke skulle forvente den store tilslutning, men fordi de havde en åben og, ifølge Tina Enghoff, lidt ”utjekket” tilgang, da de præsenterede projektet, blev de indsatte nysgerrige.

”Det gælder i alle tilfælde, at vi som udgangspunkt har en åben agenda. Hvis vi kommer ind med en færdig idé, gør vi som kunstnere et projekt ud af dem, der deltager, og det må ikke ske. Projektet er dét vi skaber sammen. Det er processen og ikke resultatet, der tæller. Og alligevel skal man ikke være mere hellig end som så, for det kan være svært at slippe styringen og selvfølgelig bringer vi også vores kunstneriske kompetencer i spil. Det er os, der skaber rammerne. Og det er dér Kamille er helt afgørende at samarbejde med, fordi hun er en filosofisk fængselspræst. Hun har med sin erfaring og sin kundskab givet mig en indgang til den her verden, som jeg ikke havde kunnet finde alene, siger hun.

Go Sit in Your Cell and the Cell Will Teach You Everything, Citadellet, Landskrona Fotofestival 2022.

Indgår i kulturarven

”Da vi startede den første workshop, var begrebet ’tid’ det eneste, vi havde, og derfra udviklede projektet sig i den uge, vi tilbragte med de otte langtidsindsatte. Sammen havde vi store eksistentielle diskussioner om livet og døden, om verden og forurening; om livet udenfor fængslet.

Der opstod en synergi imellem os, hvor jeg stod for billeddelen, og hun stod for teksterne. Vi fik blandt andet de indsatte til at tage selvportrætter og skrive tekster til billederne, hvorefter vi i plenum talte om, hvad vi hver især kunne se og spurgte ind til deres valg. Vi gik ind i det helt nære, både konkret med detaljebilleder og rent menneskeligt i samtalerne; ’Hvad er det du vil sige med det her? Hvad vil du sige til os og til dem udenfor?’ Vi stillede også krav til dem og det er gennemgående for min praksis, at deltagerne skal vide, at de er udvalgt og derfor har et medansvar for projektet. Det giver dem en følelse af ligeværd, og faktisk endte en af de mest negativt indstillede af de indsatte med at få udgangstilladelse og var med til at åbne udstillingen på Preus museum.”

For Tina Enghoff er det vigtigt, at projekterne ikke er som små afsluttede, lukkede enheder, men at der er en sammenhæng og et større perspektiv, hvilket eksempelvis har resulteret i totaludstillingen Go Sit in Your Cell and the Cell Will Teach You Everything i Citadellet i forbindelse med Landskrona Fotofestival 2022. Her blev blandt andet Isolation og fotografier og tekster fra Tid, sted, rum og Jyderup kvindefængsel samt lydværker fra to norske fængsler udstillet i den gamle fæstning.

”Man kan spørge, hvad de indsatte får ud af, at deres værker bliver udstillet. De får dét ud af det, at det bliver en dialog over murerne. At de bliver mere end deres forbrydelse, og den erfaring tager de med sig. Flere af de indsattes fotografier fra fængslerne i Norge indgår i øvrigt nu også i det norske rigsarkiv, og det er jo stort for dem, at de på den måde bidrager positivt og nu er en del af den norske kulturarv.”

Om Tina Enghoff og Kamille Nygårds samarbejde

Efter Isolation (2015-16) fortsatte Tina Enghoff og Kamille Nygård samarbejdet i en workshop, bestilt af Preus museum og støttet af Norsk Kulturråd i Søndre Berg fængsel syd for Oslo i 2018. Billeder og tekster fra workshoppen indgik som det nationale bidrag til udstillingen Bending the Frame, som også blev vist i København og New York. Samarbejdet med Preus blev forlænget til yderligere fire workshops i henholdsvis Bjørgvin, Halden, Bastøy og Bredtveit fængsel. De indsattes billeder og tekster blev efter hver workshop udstillet lokalt, og indgik siden i udstillingen Tid, sted, rum på Preus museum i 2021. Senest har de i 2022 afholdt en workshop i kvindefængslet Jyderup i Danmark og skabt udstillingen Go Sit in Your Cell and the The Cell Will Teach You Everything (2022) i Citadellet, Landskrona.

 

Foto øverst: Isolation, Ringe Statsfængsel 2015-16.