Statens Kunstfond: Nye medlemmer til Legatudvalg

23.03.23 | Opslagstavle

Kunstnere og kunstkyndige eller andre med stor indsigt og viden kan som noget nyt melde deres interesse for at sidde i et af Statens Kunstfonds legatudvalg. Med forsøget ønsker Kunstfonden at få flere navne i spil, når der skal vælges udvalgsmedlemmer.

Henrik Tvarnø, leder af Statens Kunstfonds Repræsentantskab, siger:

”Vi ønsker de bedste kandidater til Kunstfondens udvalg, og selvom vi allerede i dag har et godt kendskab til kandidatfeltet, så ønsker vi flere input til kandidater. Samtidig ønsker vi med forsøget her at skabe større transparens og åbenhed om det at blive valgt til et af Kunstfondens udvalg.Der er mange dygtige og erfarne aktører med kunstfaglig indsigt, som vi gerne ser bringe sig selv i spil, hvis de er interesseret i at være en del af arbejdet med at understøtte nyskabende idéer og kunstoplevelser af høj kvalitet. Så dette er også en opfordring til, at man spiller sig på banen.”

Repræsentantskabets medlemmer fordeler sig i seks valggrupper – en for hver af kunstfondens kunstarter. Valggrupperne indstiller forslag til nye medlemmer af kunstfondens udvalg, og det samlede repræsentantskab foretager på baggrund af indstillingerne den endelige udpegning af medlemmer. Derefter udpeger kulturministeren resten af medlemmerne til de nye udvalg.

Hvem kan søge?

For at gøre rekrutteringsgrundlaget for udpegning af medlemmer til Statens Kunstfonds udvalg så bredt som muligt har Statens Kunstfonds repræsentantskab besluttet i en prøveperiode på to udpegningsrunder at gøre det muligt for alle at tilkendegive interesse for selv at blive medlem af et udvalg. Kandidater fra dette Open Call kommer til at indgå i valggruppernes indstillingsproces. Denne ordning gælder kun de pladser i udvalget, repræsentantskabet har indstillingsretten til.

I Kunstfonden lægger vi vægt på:

  • høj faglighed inden for dit felt
  • motivation og ekspertise, der kan bidrage til dit udvalg
  • at du er kunstner eller aktør med kunstfaglig ekspertise
  • at du kan vurdere og prioritere ansøgninger inden for den relevante kunstart
  • at du kan arbejde langsigtet og strategisk
  • at du har gode samarbejdsevner

Som medlem af Kunstfonden skal du kunne argumentere for de afgørelser, der bliver truffet. Du må også være indstillet på at repræsentere Kunstfonden i offentligheden.

Læs mere om den konkrete opgave som medlem af Kunstfondens Legatudvalg (link til kandidatnotat)

Hvordan udpeges nye medlemmer?

Det er Kunstfondens Repræsentantskab, der står for at indstille medlemmer til udvalgene. Indstillingerne sker i seks fagspecifikke valggrupper, som består af medlemmer af repræsentantskabet. Kandidater fra dette Open Call kommer til at indgå i valggruppernes indstillingsproces. Alle repræsentantskabets udpegninger besluttes i fællesskab efter en skriftlig afstemning.

Derudover udpeger kulturministeren en række medlemmer af Statens Kunstfonds udvalg.

 

For mere information om ansøgning se her.