Hvordan skaber kunsten værdi i kommunerne?

22.03.23 | Nyheder

BKF og KL’s netværk for kunst i det offentlige rum afholdt sit planlagt tredje og sidste møde i fredags. Interessen for møderne har været stor, så møderækken forlænges.

Nicolai Kultur i Kolding dannede fredag i sidste uge rammerne for det tredje møde i BKF og Kommunernes Landsforenings (KL) Kommunalt Netværk for Kunst i Det Offentlige Rum, der skal styrke arbejdet med den professionelle billedkunst i kommunerne. Denne gang med ’Værdisættelse af kunst’ som tema.

Mødet, der havde deltagelse af repræsentanter fra omkring 20 af landets kommuner, gav eksempler på, hvordan kunst giver værdi til forskellige aspekter af det kommunale arbejde og forsynede deltagerne med argumenter for at bringe kunsten i spil i såvel det daglige og politiske arbejde som i samarbejdet med eksterne partnere og andre interessenter.

Peter Kirkhoff Eriksen, der er senior udviklingspartner i Bikubenfonden, stod for dagens første længere indlæg, hvor han præsenterede fondens metode til at undersøge de tanker og følelser, der opstår i beskueren i mødet med billedkunsten og scenekunsten. Metoden, der er udviklet i samarbejde med rådgivningsvirksomheden Seismonaut, baserer sig på observationer, interviews og samtaler med i alt 200 besøgende på kunstinstitutioner i ni kommuner. På den baggrund talte Peter Kirkhoff Eriksen om hvorfor og hvordan man kan udvikle et mere nuanceret sprog og en stærkere viden, der kan bruges, når det drøftes, hvordan kunsten skal prioriteres politisk i et lokalområde, og hvorfor det ikke er nok at tælle deltagere eller se på billetindtægter, når man skal forstå kunstens værdi.

Læs om undersøgelsen på Bikubenfondens hjemmeside

Statens Kunstfond har i sit nylige call ’Kunst på banen’ haft fokus på, at flere skal mærke, at kunst og kultur vedkommer dem. Louise Straarup fra Kunstfondens sekretariat fortalte om, hvordan de valgte projekter skal gøre en forskel for den enkelte, for fællesskabet og for lokalsamfundet ved at udvikle nye initiativer i partnerskaber. Hun fortalte også om, hvordan kunstfonden har gjort sig erfaringer med at udvikle lokale kunst- og kulturtilbud i forskellige konstellationer og hvordan kreative processer, kunst og kultur kan tilføre værdi til borgernes hverdag – og dermed til samfundet generelt.

Læs mere om ’Kunst på banen’ hos Statens Kunstfond

Workshop på netværksmødet.

Kulturchef Lisbet Lambert og museumsdirektør Karen Holdaway Grøn fortalte om den trinvise udvikling, der har været i arbejdet med kunst i det offentlige rum i Kolding. Det er en udvikling, der startede med udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner og revitalisering af eksisterende værker og endte med nye midler til kunst og udvikling af en kommende kunststrategi, som kunstmuseet Trapholt spiller en helt central rolle i. Deltagerne hørte om, hvilken værdi det giver at arbejde med pleje og formidling af eksisterende værker i det offentlige rum, og hvordan det sætter sig aftryk i det politiske.

Netværksmødets deltagere fik efter oplæggene mulighed for at diskutere dagens temaer i en række workshops, der gav yderligere gode eksempler på, hvordan man kan arbejde med kunst i kommunerne.

Der har været stor opbakning til de hidtidige tre arrangementer i netværket, og det er derfor besluttet at forlænge rækken af netværksmøder med yderligere to møder. Det første finder sted tirsdag den 5. september, og det andet senere på efteråret. Nærmere oplysninger om steder for mødernes afholdelse og temaer følger.

Foto øverst: Moderator Mette Mechlenborg, Louise Straarup fra Statens Kunstfond, Rikke Winther Revsholm fra Kolding Kommune, Karen Holdaway Grøn fra Trapholt og Peter Kirkhoff Eriksen fra Bikubenfonden.