Juryformand Nis Rømers motiveringstale ved prisfesten 26. oktober 2018:

Det er i høj grad personligt og universelt på en gang… lad mig lige forklare…

Al-Karaouine er muligvis det første, grundlagt i  Fez, Marokko i år 859. Men i Bologna i omkring 1100 begyndte nogle mænd af sig selv, uden befaling eller tilladelse, at arbejde med lovgivning. En italiensk kejser tog dem under sin beskyttelse og tog dermed et vigtigt skridt mod sammenslutningens selvstændiggørelse.

Først var de organiseret som håndværkerlaug, deraf termen mester eller magister. De sluttede sig sammen i en organisation, som omfattede lærere fra de fire facultates (= fag): teologi, jura, medicin og artes (= de frie kunster)
Lærere, studenter og ansatte havde mange fordele sammenlignet med det øvrige samfund. De betalte ingen skat eller afgift, sorterede ikke under det almindelige retssystem, men under organisationens egen domstol, som kunne idømme bøder, samt afstraffelse i sit eget fængsel. Betjente og pedeller sørgede for orden på området, hvor samfundets sociale skel var ophævet.

Jeg taler om universiteterne, og selvom vi både betaler skat og sorterer under den gældende ret, så tror jeg at Jakob Jakobsen eller det VI der nu står bag, ville fryde sig, hvis man kunne skabe et sted hvor samfundets sociale og økonomiske skel var ophævet.

Der ligger historie bag, ikke bare den jeg lige har opridset, men også en personlig historie om brud og sammenbrud. Og jeg siger det fordi, det ikke er nogen hemmelighed. Det er heller ikke nogen hemmelighed, at det nogle gange har store personlige omkostninger at leve med kunst, men også kan have omkostninger for de, der er omkring. Historien trækker også på et Universitet der var, men ikke fik juridisk lov til at være det, fordi et af ”fakulteterne”, nemlig det juridiske, forbød at bruge navnet Universitet.

Personligt føler jeg mig heldig, men jeg taler på hele juryens vegne, når jeg siger, at vi er glade for at kunne give prisen til Hospital Prison University Archive (HPUA). Lad mig lige give HPUA selv ordet, som de formulerer det på deres webside:

“Hospital Prison University Archive vil zoome ind på de mindste detaljer. Vi indsamler Small Data, ikke Big Data. Vi vil ikke søge efter abstrakte mønstre i store datamængder, men efter specifikke forskelle i den materielle kultur vi er en del af. Hensigten er ikke den distancerede analyse og generaliserende repræsentation, hensigten er det engagerede blik, det dramatiserede fotografi, den sanselige fortolkning, den taktile overflade, smudset på et dokument.”

Vi er glade for at give prisen til HPUA, fordi den kærlighed til viden og glæden ved at grave tinge frem fra arkivet kommer os alle til gavn. Det er ikke kun et personligt projekt, men et projekt der vil bringe værdi til vores verdener, om det så alene er i form af smudset på et dokument. Det er indimellem mørkt, men altid poetisk og undrende.

For den store nysgerrighed, evne til at undres og stille nye spørgsmål til vores verden og viden vil juryen gerne tildele Hospital Prison University Archive prisen som Årets Kunstnerdrevne Udstillingssted.

– juryen bag tildelingen af de tre præmieringer i BKF-prisen Årets Kunstnerdrevne Udstillingssteder 2018 bestod af billedkunstnerne Anna Margrethe Pedersen, Uffe Isolotto og Nis Rømer. Se alle årets vindere her…

Jakob Jakobsen, stifter af Hospital Prison University Archive.

Jakob Jakobsen modtager BKF-prisen 2018.