26 kunstnerorganisationer: Prioriter kunst i genåbning

11.03.21 | Nyheder

Danmarks genåbning og den gradvise genstart af samfundet skal markeres med en offensiv satsning på kunsten og kulturen – og særligt på en satsning på unges adgang til kunst- og kulturtilbud.

Det mener Dansk Kunstnerråd, som er paraplyorganisation for 26 professionelle kunst og kulturorganisationer, heriblandt Billedkunstnernes Forbund (BKF).

Dansk Kunstnerråd foreslår, at der indføres et kunst-og kulturfradrag til køb af kunst og kulturelle ydelser efter samme model som det eksisterende håndværkerfradrag, og at der samtidig indføres et kulturklippekort til unge mellem 10-25 år.

I en pressemeddelelse skriver kunstnerrådet:

1 / Kunst og kulturfradrag til køb af kunst og kulturelle ydelser

Motivation for forslaget
Efter den længerevarende nedlukning af samfundet som følge af covid-19 er der et udtalt behov for at få gang i væksten igen. Hele det kunstneriske og kulturelle område har været hårdt ramt af nedlukningen. Dansk Kunstnerråd ser det som en del af løsningen for fornyet vækst, at borgernes tilvalg af kunst- og kulturoplevelser samt erhvervelse af kunstværker fremmes.

Om forslaget
Dansk Kunstnerråd foreslår derfor, at der indføres et ”håndværkerfradrag” til køb af kunstværker og kulturelle oplevelser. Med forslaget udvider vi mulighederne for at en bredere gruppe af danskere vil investere i kunsten og kulturen – og det vil komme hele branchen til gode. En sådan ordning vil – på tilsvarende måde som ”håndværkerfradraget” har understøttet vækst i håndværksfagene – kunne skabe vækst i kunst- og kulturbranchen. Med servicefradrag for kulturelle arrangementer tænker vi på, at borgere bør have mulighed for servicefradrag for betaling af kunstnerhonorarer. Men fradraget skal også dække investering i kunstværker til hjemmet. Dvs. i lighed med fradrag for udgifter til arbejdsløn til havearbejde, rengøring og børnepasning, bør kunstnerhonorarer kunne indgå som en fradragsmulighed.

Økonomi
Det eksisterende håndværkerfradrag koster staten 665 mio i umiddelbare indtægter. Dansk Kunstnerråd anslår, at der er tale om større anlægsprojekter omkring den eksisterende ordning – og foreslår, at der afsættes 200 mio. kr. til etablering af et kunst og kultur-fradrag til køb af kunst og kulturelle ydelser. Ordningen skal indføres som et forsøg over de kommende år 2021-2022. Udover at fremme flere investeringer i kunst og kulturtilbud vil ordningen også være med til at bekæmpe sort arbejde i kunst og kulturbranchen.

___________________________________

2 / Kunst og kulturklippekort til unge mellem 10-25 år

Motivation for forslaget
Børn og unges sociale liv og trivsel er blevet påvirket af restriktioner og begrænsninger, der har været nødvendige for at stoppe spredningen af COVID-19. Mange har ikke kunne mødes og finde det frirum som koncerter, festivaler, biografture mm. byder på. Med den gradvise åbning af landets kunst og kulturtilbud, er det derfor mere end nogensinde væsentligt, at vi har fokus på at fremme kunst og kulturtilbud til unge – også til de unge, hvor økonomien er en hindring.

Om forslaget
Med indførelse af et kulturfrikort til børn og unge i aldersgruppen 10-25 år, har vi særligt fokus på at fremme trivslen og adgang til kunst og kulturtilbud blandt børn og unge. Helt konkret foreslår Dansk Kunstnerråd et frikort på 500-1000 kr. med aldersgraduering. Kulturfrikortet skal kunne bruges til kunst og kulturoplevelser, museer, biografer, koncerter mm.

Økonomi
I Danmark findes der 798.835 unge i alderen 10 – 25 år. Man kunne politisk vælge at prioritere en aldersgruppe og alders-segmentere forslaget.

Foto øverst: Alkymistens Laboratorium. Udstilling af billedkunstner billedkunstner Cecilia Westerberg på Willumsens Museum, 2020-2021. I foråret 2020 måtte publikumssuccesen ”Alkymistens Laboratorium” lukke før tid som følge af den første Coronanedlukning. Og som følge af nedlukning nummer to må Alkymisten stadig vente med at åbne. Men publikum kan smugkigge gennem virtuelle besøg, og der er i denne tid mulighed for at børnehaver og de yngste skoleklasser kan bestille tid til at besøge udstillingen. På willumsensmuseum.dk kan man desuden lige nu se en række små film, med aktiviteter, man kan lave derhjemme, som tager udgangspunkt i udstillingen. Foto: Emil Strøbech.