6 ud af 10 billedkunstnere har ikke søgt hjælpepakker

01.09.21 | Nyheder

”Det var svært at passe ind i hjælpepakkernes mange regler.”
”Jeg fik ikke søgt penge, da jeg ikke kunne finde ud af det.”
”Hjælpepakkerne har været for snævre i forhold til krav om indtægt på mindst 100.000 kr. om året eller for mange krav til at præstere noget ekstra særligt coronavenligt.”

Sådan lyder nogle af forklaringerne fra BKF’s medlemmer på, at de ikke har søgt nogen af de corona-relaterede hjælpepakker og puljer.

I alt har knap 60 procent af deltagerne i en ny BKF-medlemsundersøgelse svaret, at de ikke søgte de hjælpepakker og puljer, som regering og støttepartier lancerede for at hjælpe bl.a. billedkunstnere under coronakrisen.

Over halvdelen af deltagerne i BKF’s medlemsundersøgelse om kunstneres arbejdsliv under COVID-19 har ikke søgt diverse coronarelaterede hjælpepakker og ordninger. Flere forklarer, at de tjener for lidt på deres kunst til at komme i betragtning.

Billedkunstnere faldt for bundgrænsen
For at kunne ansøge om kompensation for tabt indtægt i hjælpepakkerne for kunstnere, skulle man have tjent 100.000 kr. på sin kunst i 2017, 2018 eller 2019. Mange  billedkunstnere kunne ikke opfylde det krav, hvilket BKF gjorde politikerne opmærksomme på gentagende gange under coronakrisen.

Forbundet pegede på tallene i den store undersøgelse af billedkunstneres indtægtsforhold fra Copenhagen Business School i 2018: Den viser bl.a., at billedkunstnere typisk har meget små og usikre patchworkøkonomier, hvor over halvdelen af indkomsten stammer fra såkaldte brødjobs uden relation til det kunstneriske virke. Undersøgelsen viser også, at indtægterne fra kunstnerisk virke er meget skævt fordelt blandt kunstnerne: Over halvdelen af kunstnerne tjener kun 16.000 kr. og derunder på deres kunst om året.

Brug for flere corona-arbejdslegater
På den baggrund var BKF glad for, at politikerne lyttede til kritikken og bl.a. nedjusterede bundgrænsen for hjælpepakkerne. Desuden lanceredes de særlige corona-arbejdslegater, som var rettet mod kunstnere, der tjente for lidt til at søge de øvrige corona-ordninger.

Men selvom i alt 149 billedkunstnere i maj måned i år hver fik et corona-arbejdslegat på 50.000 kr., så har behovet været langt større: BKF’s medlemsundersøgelse viser, at færre end 1 ud af 10 har modtaget et af de eftertragtede corona-arbejdslegater fra Statens Kunstfond. 20 procent af billedkunstnerne i undersøgelsen svarer, at de ikke har modtaget et af corona-arbejdslegaterne, selvom de har søgt.

I alt modtog kunstfonden 597 ansøgninger til de særlige corona-arbejdslegater fra billedkunstnere, hvilket er den næststørste faggruppe i ansøgerfeltet, kun overgået af musikerne. Det oplyser Statens Kunstfond. Puljen til corona-arbejdslegaterne, som blev uddelt af Statens Kunstfond til kunstnere på tværs af kunstarterne i maj måned, var i alt på 25 mio.kr.

Foto øverst: Den Frie 21 (Udstillinger) var en af de mange udstillinger, der aldrig nåede at blive vist for publikum pga. corona-nedlukninger. Foto: David Stjernholm.

Pressede kunstnerøkonomier i kølvandet på corona
”Medlemsundersøgelsen bekræfter vores billede af, at selvom mange billedkunstnere heldigvis har klaret sig godt igennem krisen og har haft et fint værksalg under coronakrisen, så er der en gruppe, som er faldet helt ud af hjælpepakkerne, simpelthen fordi de har for små indtægter,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund.

“Corona-arbejdslegaterne var et rigtig godt og nødvendigt tiltag for at hjælpe netop denne gruppe, men behovet er langt større end den pulje, politikerne afsatte. Det er en dialog, vi i den kommende tid vil tage med politikerne, for der er ingen tvivl om, at mange billedkunstnere er hårdt presset økonomisk i kølvandet på corona,”

I alt har BKF 1.935 medlemmer, heraf er 186 studentermedlemmer. BKF’s medlemsundersøgelse fik en svarprocent på 18 %.

Tekst: Miriam Katz. Læs om alle resultaterne af BKF’s medlemsundersøgelse i fagbladet Billedkunstneren, september 2021.

KUNSTEN UNDER COVID-19: BILLEDKUNSTNERES ARBEJDSLIV 2021
Hvordan er dit arbejdsliv, økonomi og mentale helbred påvirket af snart halvandet år med corona-relaterede restriktioner, nedlukninger og hjælpepakker?

Det spurgte vi i Billedkunstnernes Forbund (BKF) medlemmer om, og svarene rullede ind fra alle dele af landet. Stor tak til alle jer, der tog jer tid til at deltage! Svarene er med til at kvalificere forbundets arbejde med at udvikle nye, relevante medlemstilbud og skabe bedre vilkår for billedkunstnere, også post-corona.