Aftale om anbefalede minimumshonorarer til kunstnere

07.09.20 | Nyheder

PRESSEMEDDELELSE 07-09-2020

Organisationen Danske Museer (ODM) og flere kunstnerorganisationer har gennem længere tid arbejdet for at få udarbejdet vejledende retningslinjer for minimumshonorarer til kunstnere, der udstiller på danske museer.

Vi er derfor glade for sammen at kunne præsentere en aftale om minimumshonorarer, som vi anbefaler museer at følge. Bag aftalen står Organisationen Danske Museer (ODM), Billedkunstnernes Forbund (BKF), UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere og Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF).

Aftalen er alene vejledende, da ODM ikke har juridisk forhandlingsret på museernes vegne.

Se selve aftalen her…

I forbindelse med aftalen om minimumshonorarer anbefales det i øvrigt altid:

  • at udarbejde en gennemarbejdet og detaljeret kontrakt, gerne med afsæt i standardkontrakten ”Den Ny Udstillingsaftale”
  • i kontrakten at forhandle det samlede honorar ud fra den konkrete udstillings karakter, omfang og varighed samt kunstnerens anciennitet

I fastlæggelsen af de vejledende minimumshonorarer indgår såvel antal kunstnere og udstillingstype som museets besøgstal. Vi har valgt museets besøgstal som et enkelt og gennemsigtigt parameter, der afspejler museets størrelse – og som et pejlemærke for institutionens økonomiske formåen.

Anne-Mette Villumsen, museumsleder Skovgaard Museet og bestyrelsesmedlem for kunstområdet i ODM, siger:

”Vi har længe ønsket at medvirke til at sikre ordentlige vilkår og økonomi for landets kunstnere. Samtidig har der gennem årene hersket en del forvirring og misforståelser. Vi håber, at vi med aftalen om anbefalede minimumshonorarer kan medvirke til at sikre de forbedrede vilkår for kunstnerne, som alle ønsker”.

Nis Rømer, Billedkunstnernes Forbund (BKF) siger:

”Med den nye aftale får kunstnere et forbedret udgangspunkt for at forhandle deres honorarer i forbindelse med udstillinger. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning, at der nu er enighed mellem ODM og kunstnerne om et anbefalet minimumsniveau. Vi håber, at hele kunstlivet vil tage godt imod aftalen og bruge anbefalingerne i udstillingsarbejdet.”

Nis Rømer. Foto: Uffe Weng.

Læs også: Et vigtigt skridt mod bedre betalingskultur i kunstlivet
– kommentar af BKF’s formand Nis Rømer, 7. september 2020.

 

 

 

 

Foto øverst: Statens Museum for Kunst, Thy.
Foto: Miriam Dalsgaard, Polfoto/Scanpix. 

Maj Horn og Gro Sarauw, UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere siger:

”UKK anbefaler aftalen som et vigtigt skridt i retning af mere bæredygtige arbejdsvilkår for kunstnere i Danmark. Vi ser både aftalen som et konkret værktøj for honorering og som et grundlag for at skabe større fælles forståelse for regulering af lønvilkår for kunstbranchen. På baggrund af feedback og sammen med de andre organisationer ser vi frem til at videreudvikle modellen så også kunsthallerne, de selvorganiserede udstillingsplatforme og freelance kuratorer er med.”

Signe Klejs, Danske Billedkunstneres Fagforening (DBF) siger:

”Aftalen viser at vi kan opnå resultater, når vi samarbejder. Velfungerende og rimelige arbejdsvilkår for kunstnere, betyder et mere bæredygtigt kunstliv i Danmark til glæde for både institutioner, udstillere og publikum.”