Et vigtigt skridt mod bedre betalingskultur i kunstlivet

07.09.20 | Nyheder

KOMMENTAR: Nis Rømer, formand, Billedkunstnernes Forbund (BKF)

Efter længere tids forhandlinger er det lykkedes os at nå frem til en fælles aftale om anbefalede minimumshonorarer til kunstnere, der udstiller på danske museer. Denne nye aftale er indgået mellem BKF, flere kunstnerorganisationer og Organisationen Danske Museer (ODM), hvis medlemmer tæller næsten alle de statslige og statsanerkendte kunstmuseer.

Aftalen er frivillig for museerne, men anbefales af ODM og kunstnerorganisationerne. Aftalen skal justeres løbende med to års mellemrum og er dermed også fremover en vigtig vejviser for, hvor mindsteniveauet for museernes kunstnerhonorar ligger. De anbefalede minimumshonorarer supplerer den eksisterende visningsvederlagsordning, der administreres af Statens Kunstfond.  Og dækker ikke nyproduktion af værker, hvorom der skal laves en særskilt aftale.

Kritikken af manglende og dårlig betaling af udstillende kunstnere fik fornyet fokus i 2018, da en række anerkendte billedkunstnere stod frem i medierne og fortalte deres personlige historier om gratis arbejde og underbetaling i kunstlivet. Det skabte et politisk momentum, som gjorde det muligt for ODM og BKF at starte en dialog og siden forhandling. Forhandlingerne har nu båret frugt.

Ser man på de anbefalede minimumstakster i selve aftalen står det klart, at der på ingen måde er tale om eksorbitant høje honorarer. Alligevel er vi i BKF glade for og stolte af resultatet. For denne aftale, som er den første af sin art herhjemme, løfter reelt honorarniveauet for udstillende billedkunstnere 10-20 procent i forhold til, hvor det er nu. Det er værd at fejre.

Vi er nået et vigtigt skridt i den rigtige retning, men BKF har stadig en stor opgave i at skabe bevidsthed om værdien af kunstnerisk arbejde, og om at kunstnere skal aflønnes på niveau med andre højtuddannede og specialiserede faggrupper.

I den kommende tid skal aftalen om anbefalede minimumshonorarer ud og arbejde i kunstlivet. Vi håber, at landets museer vil tage godt imod de anbefalede minimumshonorarer og gøre brug af dem i det daglige udstillingsarbejde. Men også, at de nye, fælles anbefalinger vil blive brugt i hele kunstlivet, ikke mindst i kunsthallerne, der står for hovedparten af den hjemlige præsentation af samtidskunst. FKD (Foreningen af Kunsthaller i Danmark) har været med til at udvikle modellen for minimumshonorar, og mange kunsthaller vil kunne bruge den som den er, med kun mindre justeringer af deres nuværende honorarpraksis.

Kunstnere leverer grundstoffet til museer og kunsthaller, og vi er glade for, at vi sammen med ODM kan finde fair, fælles løsninger, der løfter niveauet til gavn for publikum, skaber klarere rammer for museerne og bedre forhold for kunstnerne.

Øverst: Ophængning af udstilling. Foto: Jacob Dall.