AI-skabte billeder er ikke gratis

04.09.23 | Nyheder

De meget populære generative text-to-image-modeller, der ved hjælp af kunstig intelligens formår at omsætte tekstbeskeder til billeder, skabte stor opmærksomhed i 2022. For imponerende og besnærende er det, at alle og enhver helt uden kunstneriske forudsætninger kan skabe særdeles kreative og teknisk veludførte illustrationer blot ved hjælp af et stykke snedigt software.

Men set ud fra et ophavsretsmæssigt synspunkt er det selvfølgelig stærkt betænkeligt, for billederne kommer jo ikke af ingenting, men er baseret på allerede eksisterende billeder på nettet, der er skabt af kunstnere, fotografer, illustratorer og mange andre, der har lagt både sjæl og talent og økonomi i deres værker og nu må se dem skilt ad og blandet op med alle mulige andres i mere eller mindre lødige sammenhænge.

Læs sekretariatsleder Klaus Pedersens SYNSPUNKT i ING/DATATECH.