Behov for hjælpepakke, der passer til kunstnervilkår

18.03.20 | Nyheder

BKF’s formand Nis Rømer hilser den hjælpepakke til små selvstændige, som regeringen har lanceret i dag, velkommen, men peger på, at der desværre stadig vil være mange kunstnere, der står uden dækning for de økonomiske tab, coronakrisen medfører. Ligesom andre kunstnerorganisationer opfordrer BKF regeringen til at oprette ny krisepulje, der tager højde for kunstneres særlige vilkår på arbejdsmarkedet.

Manglende værksalg, udsatte udstillinger og aflyste undervisningsjobs: Billedkunstnere står midt i en akut økonomisk krise, hvor de pga. nedlukningen af det danske samfund mister indtægter, der skulle have betalt husleje og skaffet mad på bordet. Derfor foreslår Billedkunstnernes Forbund (BKF), at regeringen opretter en særlig pulje rettet mod de kunstnere, der hverken dækkes ind af regeringens hjælpepakker, eller er omfattet af dagpengesystemet.
”Vi foreslår, at der oprettes en krisepulje, f.eks. under Statens Kunstfond, der kan kompensere kunstnerne for direkte og afledte økonomiske tab, forårsaget af coronakrisen,” siger BKF’s formand Nis Rømer.

Sammen med repræsentanter fra de øvrige kunstnerorganisationer drøftede han på et møde i går med kulturminister Joy Mogensen (S) forskellige modeller for kompensation til kunstnerne under coronakrisen.

“Kulturministeren gav ingen løfter om særlig økonomisk hjælp til kunstnere i coronakrisen, men hun brugte mødet til at blive klogere og lytte til branchen, og det er positivt,” mener Nis Rømer. Udover behovet for at etablere en særlige krisepulje for kunstnere peger han på, at en krisesituationen som den, vi står i nu, viser, at det er nødvendigt at dagpengesystemet tilpasses langt bedre til kunstnernes arbejdsvilkår.

“Rigtig mange kunstnere er ikke medlem af en a-kasse, fordi dagpengesystemet ikke er gearet til personer, der både har lønindkomst og indtægter fra selvstændig virksomhed, sådan som det er tilfældet for de fleste kunstnere. Denne gruppe står fuldstændig uden indtægt nu. De har akut brug for økonomisk hjælp, og der ville en krisepulje under Statens Kunstfond kunne gøre en vigtig forskel,” siger han og tilføjer, at gårsdagens krisemøde med kulturministeren var positivt, men kræver opfølgende handling.

”Vi oplevede en minister, der forstod, at vi står midt i en alvorlig krisesituation i kulturlivet. Nu håber vi, at hun og regeringen vil handle på den viden, som kunstnerorganisationerne lægger frem om kunstnernes behov for økonomisk kompensation.”

Hjælpepakke til små selvstændige når ikke kunstnerne
Tidligere i dag lancerede regeringen et forslag om en støttepakke til små selvstændige og enkeltmandsvirksomheder, som rummer en lang række tiltag, der skal holde hånden under denne del af erhvervslivet i en svær tid. Regeringen har også præsenteret andre hjælpepakker, rettet mod henholdsvis lønmodtagere og større, private virksomheder. Men desværre hjælpes kunstnere ikke nævneværdigt af disse tiltag, heller ikke af den nyeste hjælpepakke, siger BKF’s sekretariatschef, jurist Klaus Pedersen:

”Det er kun et fåtal af kunstnerne, der vil kunne gøre brug af den nye ordning for enkeltmandsvirksomheder. Og det vil fortrinsvist være de bedst stillede kunstnere, der har en vis omsætning i deres virksomhed. Det store flertal af kunstnere har en patchworkøkonomi, bestående af indtægter fra både selvstændig virksomhed, freelance-lønmodtager jobs og kunststøtte. De vil ikke kunne leve op til kravet i den nye hjælpepakke om at kunne dokumentere et fald i omsætningen på 30 procent, fordi deres omsætning er spredt ud over flere forskellige indtægtstyper. Så kunstnerne falder desværre igen mellem stolene,” siger han.

Flere tiltag nødvendige
BKF opfordrer derfor til, Folketingets partier i de næste dages politiske forhandlinger om den nyeste hjælpepakke finder løsninger, der tager højde for kunstnernes særlige arbejdsvilkår: Nemlig at kunstnere ligesom andre såkaldt prekært ansatte, f.eks. freelancere i kultur- og uddannelsesverdenen, ikke passer ind i de gængse arbejdsmarkedskategorier, hvor man enten er lønmodtager eller selvstændig.

”Det er ikke rimeligt, at kunstnerne står uden det sikkerhedsnet, andre grupper på arbejdsmarkedet har, slet ikke i en så alvorlig situation som den, vi oplever nu. Derfor opfordrer vi de politiske parter til sammen med regeringen at oprette nye tiltag, f.eks. en særlig coronakrisepulje for kunstnere,” siger Klaus Pedersen.

Konkret foreslår BKF følgende:

 

Opret særpulje til kunstnere for kompensation for tabt indtægt
Manglende salg af værker er den største negative konsekvens for kunstnere coronakrisen. BKF anslår, at billedkunstnere mister ½ – 1 million kr. om ugen under coronakrisen, på grund af opbremsningen i kunstmarkedet. Samtidig mister mange kunstnere honorarindtægt pga. udsatte og aflyste udstillinger og undervisningsjobs. Opret derfor en særlig coronapulje, hvor kunstnere der mister indtægter pga. manglende salg og honorarindtægt kan søge tilskud.

Tilpas dagpengereglerne, så også kunstnerne kan modtage dagpenge under coronakrisen
Flere tiltag er nødvendige, bl.a.: Selvstændige, der er medlem af en a-kasse, skal kunne modtage dagpenge uden at lukke virksomheden. I en kortere periode skal det være muligt at melde sig ind i en a-kasse og modtage dagpenge uden at de sædvanlige optjeningsregler er opfyldt.

Nye låne- og kreditmuligheder
Opret midlertidige låneordninger for kunstnere med lav eller ingen rente, så de kan sikre sig forsørgelsesgrundlag her og nu. Stil krav til bankerne om at holde igen med høje renter på kassekreditten. Mange kunstnere er vant til at leve af meget lidt, og her kan en større forståelse i banken være det, deres virksomhed står og falder med.

Giv kunstmarkedet en saltvandsindsprøjtning
I Norge har regeringen pga. de økonomiske problemer, kunstnere får i coronakrisen, besluttet at give Natjonalmuseet (det norske Statens Museum For Kunst) en bevilling på 30 mio. kr. til indkøb af værker af norske billedkunstnere og kunsthåndværkere. Den danske regering bør igangsætte lignende initiativer.

Øverst: LightBreak WaveLength 423 01nm. Nicolai Howalt / Courtesy Martin Asbæk Gallery. Nicolai Howalt deltager på den aktuelle, men nu coronalukkede udstilling Synliggørelser på Den Frie sammen med  Camilla Berner, Ester Fleckner, Ann Veronica Janssens, Mille Kalsmose, Jacob Kirkegaard, Thorbjørn Lausten og Janine von Thüngen.