Billedkunstnere rådgiver om, hvordan kunststøttesystemet forbedres

30.06.17 | Nyheder

Statens Kunstfond kan blive endnu bedre til at hjælpe billedkunstnere med blandt andet ansøgningsvejledninger og bedre breve. Det er nogle af de anbefalinger, fonden har fået fra en fokusgruppe bestående af billedkunstnere.

Deltagerne i fokusgruppeundersøgelsen havde selv meldt sig til på baggrund af en åben invitation fra Statens Kunstfond. Formålet var at få afklaret, hvad billedkunstnere, der søger om støtte, har af tanker om fondens nuværende støtteordninger, puljer, svarbreve, afslag og service i øvrigt, og hvad der kan gøres bedre.

Og samlet lyder konklusionen, at fonden kan blive bedre til at hjælpe billedkunstnere med klare breve, bedre ansøgningsvejledninger og bedre rådgivning, fortæller Statens Kunstfond nu i en pressemeddelelse.

Tilfredse brugere, men plads til forbedring
Forskellige brugerundersøgelser har tidligere vist, at der er stor tilfredshed med den vejledning og service, som Statens Kunstfond tilbyder billedkunstnere, der søger om støtte. Men der er også tilbagemeldinger, der viser, at særligt ansøgningsvejledninger, afslagsbreve og rådgivning kan blive bedre.

På baggrund af fokusgruppeundersøgelsen har fonden noteret mange forslag til både små og store forbedringer. Her er nogle af de væsentligste:

  • Klarere begrundelser for afslag: Statens Kunstfond er ifølge loven forpligtet til at give præcise afslagsbegrundelser med udgangspunkt i støttekriterierne. Da hovedkriteriet for støtte er kunstnerisk kvalitet, er det ikke muligt at undgå afslagsbegrundelser, der henviser til netop kvalitet. Men Statens Kunstfond vil fortsat forsøge at forbedre sprog og formuleringer i afslagsbrevene, så afslagsbegrundelserne bliver klart kommunikeret.
  • Kortere vejledninger: Flere kunstnere fortæller, at de oplever omfanget i ansøgningsvejledningerne på www.kunst.dk som uoverskueligt. Intentionen er at give ansøgerne relevant information, men fremover skal ansøgningsvejledningerne gøres kortere og kun den information, der er vigtig i ansøgningsøjeblikket, skal fremhæves.
  • Mere rådgivning: For at gøre det lettere at gennemskue, hvad Statens Kunstfond lægger vægt på i ansøgningsbehandlingen udover de beskrevne kriterier, vil Statens Kunstfond fremover udarbejde en liste med gode råd og tips til ansøgningen, som kunstnerne kan vælge at læse, hvis de har behov for det. Det kan eksempelvis være information om, at man som ansøger skriver til et fagudvalg og derfor ikke behøver at formulere sig mere formfuldendt end i andre sammenhænge.
  • Større slagkraft i den offentlige debat: Generelt efterspørger kunstnerne, at Statens Kunstfond bliver mere synlig og slagkraftig i den offentlige debat om kunstens rolle i samfundet og om fondens betydning i den forbindelse. Det falder godt i tråd med, at Statens Kunstfond er i gang med at øge synligheden af, hvordan kunst gør en forskel for borgere i hele landet.

– 30. juni 2017.