BKF: Bak op om Det Kgl. Danske Kunstakademi

17.12.20 | Nyheder

Glem ikke de studerendes og undervisernes rettigheder i den krise, akademiet står midt i. Alle har ret til et trygt og inspirerende studie- og arbejdsmiljø. Til det formål er der brug for bedre ledelsesmæssige, økonomiske og pædagogiske rammer på kunstakademiet, mener Billedkunstnernes Forbund (BKF).  

Postyret omkring den kunstneriske aktion, hvor en gipsbuste af Frederik V blev ødelagt i protest mod kolonialisme og racisme, må ikke fjerne fokus fra, at Det Kgl. Danske Kunstakademi har brug for bedre ledelsesmæssige, økonomiske og pædagogiske rammer.

Det mener Billedkunstnernes Forbund (BKF), der peger på, at akademiets problemer ikke er løst med rektor Kirsten Langkildes fratrædelse:

”Akademiet på Kgs. Nytorv har i årevis kæmpet for at levere kunstuddannelse på højt niveau, trods omfattende nedskæringer og en krævende akkrediteringsproces. Den aktuelle krise handler ikke kun om identitetspolitik, sådan som det hævdes af visse medier og politikere, men også om, at akademiet længe har været økonomisk presset og står midt i en vanskelig omstillingsproces,” siger Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbund.

Forbundet opfordrer til, at den eksterne undersøgelse af studie- og arbejdsmiljøet på kunstakademiet, som Kulturministeriet har bebudet, skal inddrage og lytte til alle berørte parter, både studerende, undervisere og andet personale. Og at politikerne bakker op om kunstakademiet som en central uddannelses- og dannelsesinstitution i samfundet.

Værn om akademiet
”Uanset hvad man mener om busteaktionen og om, hvordan billedkunstskolerne skal ledes, er der brug for, at vi som samfund passer bedre på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Vi har brug for al den kunstneriske nytænkning og alle de værker, som den nye generation af billedkunstnere kan bidrage med. Men for at sikre et velfungerende og inspirerende studie- og arbejdsmiljø er det nødvendigt, at give kunstakademiet bedre rammer for at bedrive sin virksomhed, både økonomisk, pædagogisk og ledelsesmæssigt,” siger han, der ligesom andre aktører i kunstlivet peger på, at akademiet kan have brug for en bestyrelse.

”En fagligt funderet bestyrelse på akademiet kan være en god ide. Den skal i så fald både have eksterne folk, der kan se på akademiets virke udefra, og repræsentation af elever og ansatte, så deres rettigheder repræsenteres,” siger han.

Respekter armslængden
At nogle politikere har udnyttet den aktuelle krise til at blande sig i indholdet af undervisningen på kunstakademiet eller til direkte at kræve akademiet lukket, er en bekymrende udvikling, mener BKF:

”Billedkunstuddannelserne bør ikke underlægges politisk pres, men skal alene drives ud fra kunstneriske og fagligt funderede perspektiver. Så vi sikrer, at de kommende generationer af kunstnere og dermed dansk kunstliv også fremover holder et højt, internationalt niveau,” siger Nis Rømer.