Coronaordning for kunstnere genåbner med nye kriterier

18.12.20 | Nyheder

Nu ændres kriterierne for at søge den midlertidige kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster, så det bliver nemmere for bl.a. billedkunstnere at søge og få kompensation for tabt indkomst under coronakrisen.

Ændringerne betyder, at man nu ikke behøver fremlægge aflyste kontrakter og aftaler, men kan søge på baggrund af en referenceperiode fra ét af de tre foregående år 2019, 2018 eller 2017. Ændringen sker med tilbagevirkende kraft fra den 1. september 2020.

De nye kriterier indføres, efter der er indgået politisk aftale om at justere den midlertidige kunststøtteordning, så der gives mulighed for, at kunstnere, der ikke kan dokumentere eller sandsynliggøre tabte indtægter grundet manglende aftaler, bookinger mv., kan søge støtte på baggrund af en referenceperiode.

Det er muligt at søge støtte fra den midlertidige kunststøtteordning fra i dag og frem til den 31. januar 2021.

BKF-webinar om de nye kriterier
I samarbejde med Dansk Artist Forbund afholder BKF et webinar for medlemmer mandag d. 18. januar 2021, kl. 14.00 om de nye muligheder for at søge den særlige coronaordning for kunstnere med kombinationsindkomst.

På webinaret fortæller juridisk konsulent Christine Klein om ordningen med fokus på ændringerne, og herefter er der mulighed for at stille spørgsmål både til hende og til BKF’s jurist Klaus Pedersen.

For at deltage skal du tilmelde dig til kmfp@bkf.dk senest d. 17. januar, så får du tilsendt mødelink i god tid inden webinaret.

Kritik førte til ændringer
Ændringerne i den midlertidige kunststøtteordning indføres efter kritik fra kunstnerorganisationerne, der pegede på, at alt for mange kunstnere ikke kunne søge pga. de krav, der blev stillet til dokumentation af tabt indkomst.

En opgørelse viste således, at kun 43 kunstnere med kludetæppeøkonomi fik coronahjælp i 2. ansøgningsrunde til den midlertidige kunststøtteordning, som udløb i efteråret.

I 1. ansøgningsrunde til ordningen, som udløb 8. august, søgte alt 1.456 kunstnere på tværs af kunstarterne. Heraf var kun 203 billedkunstnere. Hvor mange billedkunstnere der har søgt i 2. ansøgningsrunde, er endnu ikke opgjort, oplyser Slots- og Kulturstyrelsen.

Mange af de medlemmer, der har kontaktet BKF for rådgivning i forbindelse med ansøgning til corona-hjælpepakkerne, har været i tvivl om, hvordan de skulle dokumentere værdien af aflyste og udeblevne udstillinger og værksalg. De får nu nemmere ved at søge og få kompensation, vurderer BKF.

Læs også: Kunstnere får bedre mulighed for at søge coronahjælp…

Fakta om ordningen
Man kan med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2020 søge på baggrund af en referenceperiode fra de tilsvarende måneder i enten 2019, 2018 eller 2017. Dette gælder for perioderne fra den 1. september til den 31. oktober 2020 samt fra den 1. november til den 31. december 2020.

For begge støtteperioder gælder, at den tabte indtægt minimum skal udgøre 30 procent af den samlede A- og B-indkomst samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed fra ansøgerens kunstneriske indtægt.

Det vil fortsat være muligt at søge ordningen ved at sandsynliggøre sine tabte kunstneriske indtægter ud fra ordningens gældende restriktioner i perioden fra den 1. september til den 31. december 2020.

Hvad betyder det for ansøgere?
Muligheden for at søge på baggrund af en referenceperiode gælder for perioderne fra dem 1. september til den 31. oktober samt fra den 1. november til den 31. december 2020.

Hvis man allerede har modtaget støtte fra en eller begge perioder, men ikke har modtaget det maksimale kompensationsbeløb, bliver det muligt via referenceperioden at søge for det resterende beløb op til 23.000 kroner per måned.

Læs mere og søg ordningen her…

Kulturministeriets Corona-Hotline: tlf.: 33 74 50 00 på hverdage fra kl. 9-16 – fredag til kl. 15.00.